Aktuelt

Skal vi slå saman sokna på Osterøy

Det siste året har ein internt i kyrkja på Osterøy snakka om å slå saman dei fe...   Les mer...

Innsetting av sokneprest Helle Maria Wolstad

Søndag 12. august blei Helle Maria Wolstad innsett som sokneprest i Hamre og ...   Les mer...

Informasjon til kommande konfirmantar 2018/2019

Kjære kommande konfirmant og konfirmantføresette! Vi i kyrkja på Osterøy g...   Les mer...

Konfirmasjonsdagar 2019

Mange lurer på når det blir konfirmasjon i 2019. Det skal bestillast festlokale...   Les mer...

TV-gudsteneste i Hamre - frå NRK-arkivet

For nokre år sidan blei det sendt ei gudsteneste frå Hamre kyrkje.    Les mer...

Babysong

Du og barnet ditt er velkomne til BABYSONG onsdagar kl.12.00-13.30    Les mer...

Kontakt for kvar grav

Kyrkjeleg fellesråd har ansvar for gravplassane på Osterøy. Vi gjer det vi ka...   Les mer...

TGIF, Thank God it's Friday

TGIFriday for dei mellom 15 og 20 år    Les mer...

Trusopplæring hausten 2018

Datoar for trusopplæringstiltak 0-18 år    Les mer...

Småbarnsong i kyrkjesenteret i Lonevåg

Tilbod til 3 - 5-åringar    Les mer...

4-årsbok

Det er stas å få si eiga bok. Velkommen til samlingsstund og utdeling av 4-års...   Les mer...

Trill & Trall

For 2-åringar tidleg i september.    Les mer...

Det aller første "Kyrkjelydsblad for Haus" fra 1942

Det finst mange skattar - om man berre leitar.    Les mer...

Andaktar Osterøytunet

Velkomen til andaktane på Osterøytunet! Kvar tysdag kl. 11.00.    Les mer...

Kyrkjeskyss

   Les mer...

KRIK 2018

KRIK Osterøy fornyar seg!    Les mer...