Aktuelt

Nyaste utgave av Kyrkjehelsing (1/2019)

Her kan du åpne digital versjon av Kyrkjehelsing nr. 1-2019      Les mer...

Konfirmasjonsdagar 2019-2021

Mange lurer på når det blir konfirmasjon i 2019 og i åra som kjem. Her er datoa...   Les mer...

TV-gudsteneste i Hamre - frå NRK-arkivet

For nokre år sidan blei det sendt ei gudsteneste frå Hamre kyrkje.    Les mer...

Babysong

Du og barnet ditt er velkomne til BABYSONG onsdagar kl.12.00-13.30    Les mer...

Tårnagenthelg i Hamre kyrkje 16.-17. mars 2019

Tårnagentar brukar hovudet og hjartet når dei er på oppdrag saman.    Les mer...

Kontakt for kvar grav

Kyrkjeleg fellesråd har ansvar for gravplassane på Osterøy. Vi gjer det vi ka...   Les mer...

Dåpsskule for 1.kl. våren 2019

Hei, alle barn som er fødde i 2012    Les mer...

TGIF, Thank God it's Friday

TGIFriday for dei mellom 15 og 20 år    Les mer...

Trusopplæring våren 2019

Datoar for trusopplæringstiltak 0-18 år    Les mer...

Småbarnsong i kyrkjesenteret i Lonevåg

Tilbod til 3 - 5-åringar    Les mer...

Det aller første "Kyrkjelydsblad for Haus" fra 1942

Det finst mange skattar - om man berre leitar.    Les mer...

Andaktar Osterøytunet

Velkomen til andaktane på Osterøytunet! Kvar tysdag kl. 11.00.    Les mer...

Kyrkjeskyss

   Les mer...

KRIK 2019

KRIK Osterøy fornyar seg!    Les mer...

Misjonsprosjektet

Les om våre misjonsprosjekt!   Les mer...

Priser og avgifter

Prisar og vedtekter:   Konsertar m.v., 10% av bill.inntekter, lokal...   Les mer...