Osterøy kyrkjelege fellesråd > Aktuelt

Aktuelt

Julekonserter i desember 2019

   Les mer...

Kyrkjehelsing 5/2019 (publisert 12.11.2019)

   Les mer...

Julesong v/Oddgeir Bruaset og Kristoffer Foldøy

   Les mer...

Konfirmant for 50 år sidan

   Les mer...

Andakten

   Les mer...

Bårehuset er ferdig pussa opp

I rekka av dugnadsprosjekt på Bruvik er bårehuset det siste som blei ferdig. Fl...   Les mer...

Ungdomskveld i kyrkjesenteret (Lonevåg)

NYTT: Opplegg for ungdomar over konfirmasjonsalder    Les mer...

Konfirmasjonsdagar 2019-2021

Mange lurer på når det blir konfirmasjon i 2020 og i åra som kjem. Her er datoa...   Les mer...

TV-gudsteneste i Hamre - frå NRK-arkivet

For nokre år sidan blei det sendt ei gudsteneste frå Hamre kyrkje.    Les mer...

Babysong

Du og barnet ditt er velkomne til BABYSONG onsdagar kl.12.00-13.30    Les mer...

Lys Vaken

For 5.klassingar    Les mer...

Kontakt for kvar grav

Kyrkjeleg fellesråd har ansvar for gravplassane på Osterøy. Vi gjer det vi ka...   Les mer...

Trusopplæring hausten 2019

Datoar for trusopplæringstiltak 0-18 år    Les mer...

Småbarnsong i kyrkjesenteret i Lonevåg

Tilbod til 3 - 5-åringar    Les mer...

4-årsbok

Det er stas å få si eiga bok. Velkommen til samlingsstund og utdeling av 4-års...   Les mer...

Det aller første "Kyrkjelydsblad for Haus" fra 1942

Det finst mange skattar - om man berre leitar.    Les mer...