Osterøy kyrkjelege fellesråd > Aktuelt

Aktuelt

Ledig 50 % årsvikariat som kyrkjegardsarbeidar

Ein av våre to kyrkjegardsarbeidarar går ut i eitt års permisjon frå 1.oktober,...   Les mer...

Nymalt borgstove og toalett på Hamre

Borgstova på Hamre og toalettbygget blei malt no i august 2019. Arbeidet blei u...   Les mer...

Kyrkjehelsing 4/2019 (publisert 29.08.2019)

   Les mer...

Taize-kveldsbønn i Bruvik kyrkje hausten 2019

Det vert fleire stemningsfulle samlingar med Taize-kveldsbønn i Bruvik kyrkje ...   Les mer...

Ungdomskveld i kyrkjesenteret (Lonevåg)

NYTT: Opplegg for ungdomar over konfirmasjonsalder    Les mer...

Konfirmasjonsdagar 2019-2021

Mange lurer på når det blir konfirmasjon i 2019 og i åra som kjem. Her er datoa...   Les mer...

TV-gudsteneste i Hamre - frå NRK-arkivet

For nokre år sidan blei det sendt ei gudsteneste frå Hamre kyrkje.    Les mer...

Babysong

Du og barnet ditt er velkomne til BABYSONG onsdagar kl.12.00-13.30    Les mer...

Kontakt for kvar grav

Kyrkjeleg fellesråd har ansvar for gravplassane på Osterøy. Vi gjer det vi ka...   Les mer...

Trusopplæring hausten 2019

Datoar for trusopplæringstiltak 0-18 år    Les mer...

Småbarnsong i kyrkjesenteret i Lonevåg

Tilbod til 3 - 5-åringar    Les mer...

4-årsbok

Det er stas å få si eiga bok. Velkommen til samlingsstund og utdeling av 4-års...   Les mer...

Trill & Trall

For 2-åringar tidleg i september.    Les mer...

Heilt førsteklasses!

For førsteklassingar i august    Les mer...

Det aller første "Kyrkjelydsblad for Haus" fra 1942

Det finst mange skattar - om man berre leitar.    Les mer...

Andaktar Osterøytunet

Velkomen til andaktane på Osterøytunet! Kvar tysdag kl. 11.00.    Les mer...