Priser og avgifter

Priser og avgifter

Prisar og vedtekter:
 
Konsertar m.v., 10% av bill.inntekter, lokale aktørar,minimum kr. 2000,-
 
Konsertar m.v., 15% av bill.inntekter, aktørar utanfor kommunen kr. 3000,-
 
Vigslar. Innbyggjarer busett utanfor kommunen kr. 3000,-
 
Gravferdsseremoni, innbyggjarar busette i andre kommunar eller andre trussamfunn kr. 5000,-
 
Omvisning Hamre kyrkje - pr. person kr. 50,- (grupper over 10 betalar kr. 35.- pr.person)
Omvisar kan tingast via kyrkjekontoret på 56 19 22 80.
 
 
Montering av nytt gravminne kr. 1900,- + moms
 
Justering av gravminne kr. 1900,- + moms
 
Oppretting med bolting kr. 1600,- + moms
 
Feste av grav pr.grav pr. år utover festetida kr. 350,-
 
Feste av dobbelgrav pr år utover fredningstida kr. 700,-
 
Festeavgift ektefellegrav, for heile friperioden (20/30 år) kr. 4000,-
 
Stell av grav kr. 1700,- + moms
 
 
Avgifter når avliden var busett i annan kommune
 
 
Ny kistegrav m/festegrav kr. 12500,-
 
Bruk av gamal kistegrav - berre graving* Minimum kr. 7000,- + festeavg. kr. 350,- pr. år (* vert fastsett i kvart tilfelle)
 
Ny urnegrav kr. 7500,-
Dersom spesielt arbeide skal utførast på kyrkjegarden, vert det avtala pris på førehand med kunden.

 
 
Pris for bruk av prest til vigsel for dei som bur utanfor kommune/prosti er kr. 3000,-
 
Pris for bruk av prest ved gravferder for dei som bur utanfor kommune/prosti er kr. 2700,-
 
Me tek og i mot bestilling på leige av Haus kyrkjelydshus:
 
Pris for bruk av heile huset kr. 1500,-
Pris for bruk utan kjøkken kr. 300,-
Bestilling maks to år fram i tid.


Del denne artikkel på e-post