Søndagsskule Gjerstad sokn

Søndagsskule Gjerstad sokn

Velkommen til søndagsskulen!

Program for Fitje-og Hauge Søndagsskule våren 2017:

29.januar kl.11.00: Gjerstad kyrkje. Tema: Jesus og Peter går på vatnet.

19.februar kl.11.00: Gjerstad kyrkje. Tema: Gud talar til Samuel.

 5.mars kl.11.00: Gjerstad kyrkje. Tema: Gud møter Eliah.

19.mars kl.11.00: Gjerstad kyrkje. Babysonggudsteneste.

26.mars kl.11.00: Fitje bedehus. Tema: Jesus vaskar læresveinane sine føter.

 9.april kl.11.00: Gjerstad kyrkje. Familiegudsteneste på palmesøndag. Barn frå dåpsskulen deltar i gudstenesta.


Del denne artikkel på e-post