Babysong

Babysong

Du og barnet ditt er velkomne til BABYSONG onsdagar kl.12.00-13.30

Til hausten blir babysong arrangert i Lonevåg kyrkjesenter og i borgstova ved Hamre kyrkje.
Kyrkjesenteret i Lonevåg:
05.09.2018
19.09.2018
03.10.2018
17.10.2018
07.11.2018
21.11.2018

Borgstova v/Hamre kyrkje:

12.09.2018
26.09.2018
10.10.2018
24.10.2018
14.11.2018
28.11.2018

Babysong er for barn mellom 0 og 1 år saman med ein vaksen.
Barnet får stimulert sansane sine på babysong.
Foreldra får tips om korleis ein kan følgja opp dåpen.
Barn, som ikkje er døypte, er også velkomne.
 
Me ønskjer å inspirera dei vaksne til å syngja saman med barnet.
På babysong blir barna kjente med nye og gamle barnesongar, regler og barnesalmar gjennom ulike musikkaktivitetar.
Babyane blir opptatt med lydar, bevegelse, instrument og såpebobler.
Songstunda varer i 45 min. Etterpå er det tid for prat, mens frukt og juice blir servert.
 
Dersom de ønskjer å delta, ver venleg å melda dykk på! Det gjer du på denne heimesida.
Dei første som melder si interesse får først plass! 
Tilbodet er gratis!
Ta med eit godt teppe til barnet ditt og innesko til deg sjølv! 
 
 
Venleg helsing 
trusmedarbeidar, Helga Askeland Mjelstad (tlf.480 95 658)

i samarbeid med Hamre og Gjerstad sokneråd

 


Del denne artikkel på e-post