Osterøy kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Babysong

Babysong

Du og barnet ditt er velkomne til BABYSONG onsdagar kl.12.00-13.30

Kyrkja tilbyr babysong i Lonevåg kyrkjesenter og i borgstova ved Hamre kyrkje. Alle samlingane er onsdagar kl.12.
Kyrkjesenteret i Lonevåg:
04.09.2019
18.09.2019
02.10.2019
16.10.2019
30.10.2019
13.11.2019
27.11.2019

Borgstova v/Hamre kyrkje:

11.09.2019

25.09.2019

09.10.2019
23.10.2019
06.11.2019
20.11.2019


Babysong er for barn mellom 0 og 1 år saman med ein vaksen.
Barnet får stimulert sansane sine på babysong.
Foreldra får tips om korleis ein kan følgja opp dåpen.
Barn, som ikkje er døypte, er også velkomne.
 
Me ønskjer å inspirera dei vaksne til å syngja saman med barnet.
På babysong blir barna kjente med nye og gamle barnesongar, regler og barnesalmar gjennom ulike musikkaktivitetar.
Babyane blir opptatt med lydar, bevegelse, instrument og såpebobler.
Songstunda varer i 45 min. Etterpå er det tid for prat, mens frukt og juice blir servert.
 
Dersom de ønskjer å delta, ver venleg å melda dykk på! Det gjer du på denne heimesida.
Dei første som melder si interesse får først plass! 
Tilbodet er gratis!
Ta med eit godt teppe til barnet ditt og innesko til deg sjølv! 
 
 
Venleg helsing trusmedarbeidar, Helga Askeland Mjelstad (tlf.480 95 658)
i samarbeid med Hamre og Gjerstad sokneråd

 


Del denne artikkel på e-post