Babysong i Hamre og Gjerstad

Babysong i Hamre og Gjerstad

Du og barnet ditt er velkomne til BABYSONG onsdagar kl.12.00-13.30

Påmelding: på nettsida, oppe til høgre.
 
Gjerstad kyrkje:
1.februar 2017
15.februar 2017
1.mars 2017
15.mars 2017
29.mars 2017
19.april 2017
3.mai 2017
24.mai 2017
 
I borgstova v/Hamre kyrkje:
8.februar 2017
22.februar 2017
8.mars 2017
22.mars 2017
5.april 2017
26.april 2017
10.mai 2017
31.mai 2017
 
 

Babysong er for barn mellom 0 og 1 år saman med ein vaksen.
Barnet får stimulert sansane sine på babysong.
Foreldra får tips om korleis ein kan følgja opp dåpen.
Barn, som ikkje er døypte, er også velkomne.
 
Me ønskjer å inspirera dei vaksne til å syngja saman med barnet.
Ein får repetera kjente barnesongar, regler og barnesalmar og deltar i aktivitetar til musikk.
Songstunda varer i 45 min. Etterpå er det tid for prat mens frukt og juice blir servert.
 
Dersom de ønskjer å delta, ver venleg å melda dykk på! Det gjer du lettast på denne heimesida, fane oppe til høgre.
Dei første som melder si interesse får først plass! 
Tilbodet er gratis!
Ta med eit godt teppe til barnet ditt og innesko til deg sjølv! 
 
Venleg helsing 

 

trusmedarbeidar, Helga Askeland Mjelstad (tlf.480 95 658)
i samarbeid med Hamre og Gjerstad sokneråd
 


Del denne artikkel på e-post