Babysong i Hamre og Gjerstad

Babysong i Hamre og Gjerstad

Du og barnet ditt er velkomne til BABYSONG onsdagar kl.12.00-13.30

Gjerstad kyrkje:
 6.september 2017
20.september 2017
 4.oktober 2017
18.oktober 2017 er flytta til Hamre p.g.a. malararbeid i Gjerstad kyrkje
 8.november 2017
22.november 2017
 
I borgstova v/Hamre kyrkje:
13.september 2017
27.september 2017
11.oktober 2017
25.oktober 2017
15.november 2017
29.november 2017

Babysong er for barn mellom 0 og 1 år saman med ein vaksen.
Barnet får stimulert sansane sine på babysong.
Foreldra får tips om korleis ein kan følgja opp dåpen.
Barn, som ikkje er døypte, er også velkomne.
 
Me ønskjer å inspirera dei vaksne til å syngja saman med barnet.
Ein får repetera kjente barnesongar, regler og barnesalmar og deltar i aktivitetar til musikk.
Songstunda varer i 45 min. Etterpå er det tid for prat, mens frukt og juice blir servert.
 
Dersom de ønskjer å delta, ver venleg å melda dykk på! Det gjer du lettast på denne heimesida, fane oppe til høgre.
Dei første som melder si interesse får først plass! 
Tilbodet er gratis!
Ta med eit godt teppe til barnet ditt og innesko til deg sjølv! 
 
 
Venleg helsing 
trusmedarbeidar, Helga Askeland Mjelstad (tlf.480 95 658)
i samarbeid med Hamre og Gjerstad sokneråd
 


Del denne artikkel på e-post