Osterøy kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Lys Vaken

Lys Vaken

For 5.klassingar

Lys Vaken for 10-åringar (5.kl.) blir arrangert i tre av kyrkjene våre;

Gjerstad kyrkje 23. - 24. november

Haus kyrkje 30.november - 1. desember

Hamre kyrkje 30.november - 1. desember

Påmelding er allereie opna: Påmelding her!

Lys Vaken handlar ikkje om at me skal vera vakne heile natta, men at me skal vera vakne for det som skjer i oss og rundt oss. Me skal vera vakne overfor Gud, kvarandre og oss sjølve. Ikkje minst kan me oppleva at Gud er Lys Vaken for oss. På Lys Vaken førebur me oss til adventstida. Advent handlar om LYSET som kom til verda.

Program:
Song og bevegelse
Adventsverkstad
Kyrkjesafari m/tur i klokketårnet og andre kjekke utfordringar
Uteaktivitet
Måltid
Forteljing
Overnatting i kyrkjerommet
Aktiv deltaking i gudstenesta søndag


Del denne artikkel på e-post