Kode B for 5.klassingar 1.februar

Kode B for 5.klassingar 1.februar

Ein kjekk dag på Raknestunet for 5.klassingar.

Kode B

Tid: Fredag 1.februar 2019 (planleggingsdag på skulane) kl.10-16

Stad: Raknestunet

Dersom du blir 11 år i 2019, håpar me du har lyst å vera med på Kode B, som blir arrangert for fjerde gong på Osterøy. 5.klassingar på Osterøy får Det nye testamentet, Godt nytt, utdelt i kyrkja si i løpet av skuleåret. Kode B kan hjelpa deg å bli betre kjent med denne boka. På Kode B blir det song, dans, filmsnutt, leik, quiz, forteljing og servering av frukt og middag. Kr.100,- betalar ein ved inngangen. Du må ha med deg skikkeleg yttertøy til uteaktivitet. Håpar å få møta deg på Raknestunet 1.februar!

Utdeling av Det nye testamentet, Godt nytt: I Haus-, Hamre og Gjerstad kyrkje var utdeling av Godt nytt på Lys Vaken før jul. Dei som ikkje har fått Godt nytt, kan få boka på Raknestunet.

Påmelding her!


Del denne artikkel på e-post