Småbarnsong i kyrkjesenteret i Lonevåg

Småbarnsong i kyrkjesenteret i Lonevåg

Tilbod til 3 - 5-åringar

Hausten 2018 inviterer me igjen til småbarnsong, men flyttar samlingane til kyrkjesenteret i Lonevåg (same bygg som biblioteket og kyrkjekontoret)

Småbarnsong passar for 3 - 5-åringar som vil syngja og delta i musikkaktivitetar. 3-åringar er spesielt inviterte. Tilbodet gjeld barn frå heile Osterøy.

Til hausten tilbyr me samling første tysdag kvar månad:

04.09.2018 kl.16.30-17.30

02.10.2018 kl.16.30-17.30

06.11.2018 kl.16.30-17.30

04.12.2018 kl.16.30-17.30

Program:

Songstund med nye og gamle barnesongar.

Musikkaktivitetar.

Kort pause med frukt.

Barn som tidlegare har gått på babysong og småbarnsong, vil kjenna igjen nokre av songane og aktivitetane.

Påmelding

 


Del denne artikkel på e-post