Småbarnsong i Gjerstad kyrkje

Småbarnsong i Gjerstad kyrkje

Tilbod til 3 - 4-åringar i april og mai

I april/mai 2018 inviterer me igjen til småbarnsong i Gjerstad kyrkje.

Småbarnsong passar for 3 - 4-åringar som vil syngja og ha musikkaktivitetar i kyrkja. 3-åringane får invitasjon i posten. Tilbodet gjeld barn frå alle sokna på Osterøy.

Datoar er ikkje klare enno. Følg med på nettsida!

Program:

Songstund med nye og gamle barnesongar.

Musikkaktivitetar.

Barn som tidlegare har gått på babysong, vil kunna kjenna igjen nokre av songane og aktivitetane.

Kort pause med frukt.

Påmelding

 


Del denne artikkel på e-post