Osterøy kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Småbarnsong i kyrkjesenteret i Lonevåg

Småbarnsong i kyrkjesenteret i Lonevåg

Tilbod til 3 - 5-åringar

Hausten 2019 inviterer me igjen til småbarnsong. Samlingane fortset i kyrkjesenteret i Lonevåg (1.etg. i same bygg som biblioteket og kyrkjekontoret).

Våren 2019 var over 20 barn innom småbarnsong. Det blei så flotte samlingar med desse dansande og syngjande barna. Velkomne tilbake!

Småbarnsong passar for 3 - 5-åringar som vil syngja og delta i musikkaktivitetar. 3-åringar er spesielt inviterte. Tilbodet gjeld barn frå heile Osterøy.

Samling første tysdag kvar månad:

03.09.2019 kl.16.30-17.30

01.10.2019 kl.16.30-17.30

05.11.2019 kl.16.30-17.30

03.12.2019 kl.16.30-17.30 AVLYST!

Program:

Songstund med nye og gamle barnesongar.

Musikkaktivitetar.

Kort pause med frukt og forteljing.

Barn som tidlegare har gått på babysong og småbarnsong, vil kjenna igjen nokre av songane og aktivitetane.

Påmelding

 


Del denne artikkel på e-post