Trusopplæring hausten 2017

Trusopplæring hausten 2017

Datoar for trusopplæringstiltak 0-18 år

Datoar hausten 2017
Dato: Trusopplæring i august:
15.08.17 "Heilt førsteklasses" for 1.klassingar i Hamre kyrkje.
22.08.17 "Heilt førsteklasses" for 1.klassingar i Gjerstad kyrkje.
23.08.17 "Heilt førsteklasses" for 1.klassingar i Haus kyrkje.
25.08.17 "TGIF; Thank God it's Friday" for dei over konfirmasjonsalder i Salhus. Gratis buss frå Haus.
  Trusopplæring i september:
02.09.17 "Trill & Trall" for 2-åringar i Hosanger kyrkje.
06.09.17 "Babysong" for 0-1 åringar startar opp i Gjerstad kyrkje.
06.09.17 MILK, minileiarkurs for tidlegare konfirmantar startar opp i Haus kyrkjelydshus. 4 samlingar utover hausten.
09.09.17 "Trill & Trall" for 2-åringar i Haus kyrkje.
13.09.17 "Babysong" for 0-1 åringar startar opp i borgstova ved Hamre kyrkje.
16.09.17 Samling for 4-åringar i Hamre kyrkje kl.11.00-13.00
16.09.17 Samling for 4-åringar i Hosanger kyrkje kl.16.00-18.00
17.09.17 Utdeling av 4-årsbok i Hamre kyrkje kl.11.00
17.09.17 Utdeling av 4-årsbok i Bruvik kyrkje kl.11.00
17.09.17 Utdeling av 4-årsbok i Hosanger kyrkje kl.16.00
23.09.17 Samling for 4-åringar i Gjerstad kyrkje for 4-åringar i Gjerstad, Haus og Bruvik.
24.09.17 Utdeling av 4-årsbok i Haus kyrkje kl.11.00
24.09.17 Utdeling av 4-årsbok i Gjerstad kyrkje kl.16.00
29.09.17 "TGIF; Thank God it's Friday" i Haus kyrkjelydshus og -kyrkje.
  Trusopplæring i oktober:
  Babysong kvar onsdag, vekselsvis på Gjerstad og Hamre.
27.10.17 "TGIF; Thank God it's Friday" i Biskopshavn kirke. Gratis buss frå Haus.
  Trusopplæring i november:
17.11.17 "TGIF; Thank God it's Friday" i Indre Arna kyrkje. Gratis buss frå Haus.
25.11.17 "Lys vaken" for 10-åringar (5.kl.) m/overnatting i kyrkjerommet i Gjerstad kyrkje.
26.11.17 "Lys vaken" gudsteneste i Gjerstad kyrkje.
  Trusopplæring i desember:
02.12.17 "Lys vaken" for 10-åringar (5.kl.) m/overnatting i kyrkjerommet i Haus kyrkje.
03.12.17 "Lys vaken" gudsteneste i Haus kyrkje.
08.12.17 Juleverkstad i Bruvik kyrkje.

 


Del denne artikkel på e-post