Osterøy kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Trusopplæring hausten 2019

Trusopplæring hausten 2019

Datoar for trusopplæringstiltak 0-18 år

Datoar hausten 2019
Dato:

Trusopplæring i august:

13.08.19 "Heilt førsteklasses" for 1.kl. i Hamre kyrkje kl.17.00-19.30
20.08.19 "Heilt førsteklasses" for 1.kl. i Lonevåg kyrkjesenter kl.17.00-19.30
21.08.19 "Heilt førsteklasses" for 1.kl. i Haus kyrkje kl.17.00-19.30

 

Trusopplæring i september:
03.09.19 Småbarnsong for 3-5-åringar i kyrkjesenteret i Lonevåg kl.16.30-17.30
04.09.19 Babysong i Lonevåg kyrkjesenter kl.12.00
04.09.19 Konfirmantsamling gr.1 kl.16.00-18.00
04.09.19 Konfirmantsamling gr.2 kl.18.30-20.30
07.10.19 Trill & Trall for 2-åringar i Hosanger kyrkje kl.10.00-12.00
11.09.19 Babysong i borgstova ved Hamre kyrkje kl.12.00
11.09.19 Konfirmantsamling gr.3 kl.16.00-18.00
14.09.19 Trill & Trall for 2-åringar i Haus kyrkje kl.10.00-12.00
18.09.19 Babysong i Lonevåg kyrkjesenter kl.12.00
25.09.19 Babysong i borgstova ved Hamre kyrkje kl.12.00
28.09.19 Samling for 4-åringar i Gjerstad kyrkje kl.16.00-18.00 (for 4-åringar i Gjerstad, Haus og Bruvik)
29.09.19 Utdeling av 4-årsbok i Gjerstad kyrkje kl.16.00 (4-åringar frå Haus er inviterte)
 

Trusopplæring i oktober:

01.10.19 Småbarnsong for 3-5-åringar i kyrkjesenteret i Lonevåg kl.16.30-17.30
02.10.19 Babysong i Lonevåg kyrkjesenter kl.12.00
02.10.19 Konfirmantsamling gr.1 kl.16.00-18.00
02.10.19 Konfirmantsamling gr.2 kl.18.30-20.30
04.10.19 Ungdomskveld i kyrkjesenteret i Lonevåg kl.18.30-21.30
09.10.19 Babysong i borgstova ved Hamre kyrkje kl.12.00
13.10.19 Utdeling av 4-årsbok i Bruvik kyrkje kl.11.00
16.1019 Babysong i Lonevåg kyrkjesenter kl.12.00
16.1019 Konfirmantsamling gr.3 kl.16.00-18.00
19.10.19 Samling for 4-åringar i Hosanger kyrkje kl.11.00-13.00
19.10.19 Samling for 4-åringar i Hamre kyrkje kl.16.00-18.00
20.10.19 Utdeling av 4-årsbok i Hosanger kyrkje kl.11.00
20.10.19 Utdeling av 4-årsbok i Hamre kyrkje kl.16.00
22.10.19 Babysong i borgstova ved Hamre kyrkje kl.12.00
30.10.19 Babysong i Lonevåg kyrkjesenter kl.12.00
 

Trusopplæring i november:

01.11.19 Ungdomskveld i kyrkjesenteret i Lonevåg kl.18.30-21.30
05.11.19 Småbarnsong for 3-5-åringar i kyrkjesenteret i Lonevåg kl.16.30-17.30
06.11.19 Babysong i borgstova ved Hamre kyrkje kl.12.00
08.11.19 Klovnane Tipp & Topp i Hosanger kyrkje kl.18.00
13.11.19 Babysong i Lonevåg kyrkjesenter kl.12.00
13.11.19 Konfirmantsamling gr.1 kl.16.00-18.00
13.11.19 Konfirmantsamling gr.2 kl.18.30-20.30
20.11.19 Babysong i borgstova ved Hamre kyrkje kl.12.00
20.11.19 Konfirmantsamling gr.3 kl.16.00-18.00
23.11.19 Lys Vaken for 5.kl. m/overnatting i Gjerstad kyrkje. Startar kl.17.00
24.11.19 Lys Vaken-familiegudsteneste i Gjerstad kyrkje kl.11.00
27.11.19 Babysong i Lonevåg kyrkjesenter kl.12.00
30.11.19 Lys Vaken for 5.kl. m/overnatting i Haus kyrkje. Startar kl.17.00
30.11.19 Lys Vaken for 5.kl. m/overnatting i Hamre kyrkje. Startar kl.17.00
 

Trusopplæring i desember:

01.12.19 Lys Vaken-familiegudsteneste i Haus kyrkje kl.11.00
01.12.19 Lys Vaken-familiegudsteneste i Hamre kyrkje kl.11.00
03.12.19 Småbarnsong for 3-5-åringar i kyrkjesenteret i Lonevåg kl.16.30-17.30
06.12.19 Juleverkstad i Bruvik kyrkje (2-12 år) kl.17.00-19.00

 


Del denne artikkel på e-post