Trusopplæring våren 2019

Trusopplæring våren 2019

Datoar for trusopplæringstiltak 0-18 år


 


 

Datoar våren 2019
Dato:

Trusopplæring i januar:

16.01.19 Babysong startar opp på Hamre kl.12.00
23.01.19 Babysong startar opp i kyrkjesenteret i Lonevåg kl.12.00
  Babysong kvar onsdag kl.12.00. Annankvar onsdag i Lonevåg og annankvar onsdag på Hamre
25.01.19 TGIF, Thank God it's Friday (15+) i Arna kyrkje kl.19.00

 

Trusopplæring i februar:
01.02.19 "Kode B" for 5.klassingar på Raknestunet
05.02.19 Småbarnsong for 3-5-åringar i kyrkjesenteret i Lonevåg kl.16.30-17.30
  Babysong kvar onsdag kl.12.00. Annankvar onsdag i Lonevåg og annankvar onsdag på Hamre
09.02.19 Tårnagentsamling for 2.- og 3.klasse i Hosanger kyrkje kl.14.00-18.00
10.02.19 Tårnagentgudsteneste i Hosanger kyrkje kl.11.00
15.02.19 TGIF, Thank God it's Friday (15+) i Ytre Arna kyrkje kl.19.00
 

Trusopplæring i mars:

05.03.19 Småbarnsong for 3-5-åringar i kyrkjesenteret i Lonevåg kl.16.30-17.30
  Babysong kvar onsdag kl.12.00. Annankvar onsdag i Lonevåg og annankvar onsdag på Hamre
06.03.19 Dåpsskule for 1.klassingar kl.17.30-18.30 i kyrkjesenteret i Lonevåg.
13.03.19 Dåpsskule for 1.klassingar kl.17.30-18.30 i kyrkjesenteret i Lonevåg.
16.03.19 Tårnagentsamling for 2.klasse i Hamre kyrkje kl.14.00-18.00
17.03.19 Tårnagentgudsteneste i Hamre kyrkje kl.11.00
20.03.19 Dåpsskule for 1.klassingar kl.17.30-18.30 i kyrkjesenteret i Lonevåg.
27.03.19 Dåpsskule for 1.klassingar kl.17.30-18.30 i kyrkjesenteret i Lonevåg.
29.03.19 TGIF, Thank God it's Friday (15+) i Biskopshavn kirke kl.19.00
 

Trusopplæring i april:

02.04.19 Småbarnsong for 3-5-åringar i kyrkjesenteret i Lonevåg kl.16.30-17.30
03.04.19 Dåpsskule for 1.klassingar kl.17.30-18.30 i kyrkjesenteret i Lonevåg.
  Babysong kvar onsdag kl.12.00. Annankvar onsdag i Lonevåg og annankvar onsdag på Hamre
05.04.19 B-dag for barn i Bruvik kyrkje kl.17
10.04.19 Dåpsskulen har omvising og øving i Gjerstad kyrkje kl.17.30-19.00
14.04.19 Dåpsskulebarna deltar på gudsteneste i Gjerstad kyrkje kl.11.00
26.04.19 TGIF, Thank God it's Friday (15+) i Haus kyrkje kl.19.00
 

Trusopplæring i mai:

  Babysong kvar onsdag kl.12.00. Annankvar onsdag i Lonevåg og annankvar onsdag på Hamre
07.05.19 Småbarnsong for 3-5-åringar i kyrkjesenteret i Lonevåg kl.16.30-17.30
24.05.19 TGIF, Thank God it's Friday (15+) i Åsane kirke kl.19.00
29.05.19 Babysong har sommaravslutning kl.12.00 i kyrkjesenteret i Lonevåg
 

Trusopplæring i juni:

14.06.19 TGIF, Thank God it's Friday (15+) i Eidsvåg kirke kl.19.00

 


Del denne artikkel på e-post