TGIF, Thank God it's Friday

TGIF, Thank God it's Friday

TGIFriday for dei mellom 15 og 20 år

TGIF; Thank God it's Friday

Kveldar fylt med musikk, mat, aktivitet, nye og gamle venner, konkurransar, popcorn og gudsteneste.

For ungdommar frå Osterøy, Indre- og Ytre Arna, Salhus, Eidsvåg, Åsane og Biskopshavn.

Motto: "Bli i min kjærlighet"

Hausten 2018:

14.september: TGIF i Arna kyrkje

19.oktober: TGIF i Åsane kirke

30.november: TGIF i Salhus kirke

26.desember: Ungdommens gudsteneste i Åsane kirke

Våren 2019:

25.januar: TGIF i Arna kyrkje

15.februar: TGIF i Ytre Arna kyrkje

29.mars: TGIF i Biskopshavn kirke

26.april: TGIF i Haus kyrkje

24.mai: TGIF i Åsane kirke

 14.juni: Sommaravslutning i Eidsvåg kirke


Del denne artikkel på e-post