TGIF, Thank God it's Friday

TGIF, Thank God it's Friday

TGIFriday for dei mellom 15 og 20 år

TGIF; Thank God it's Friday

Kveldar fylt med musikk, mat, aktivitet, nye og gamle venner, konkurransar, popcorn og gudsteneste.

For ungdommar frå Osterøy, Indre- og Ytre Arna, Salhus, Eidsvåg, Åsane og Biskopshavn.

Motto: "Bli i min kjærlighet"

Vår 2017:

13.januar: TGIF i biskopshavn kirke

17.februar: TGIF i Åsane kirke

17.mars: TGIF i Ytre Arna kyrkje

21.april: TGIF i Arna kyrkje

 5.mai: Lokal TGIF-kveld for konfirmantar på Osterøy i Haus kyrkjelydshus og -kyrkje kl.19-22

 2.juni: TGIF sommaravslutning i Eidsvåg kirke.


Del denne artikkel på e-post