TGIF, Thank God it's Friday

TGIF, Thank God it's Friday

TGIFriday for dei mellom 15 og 20 år

TGIF; Thank God it's Friday

Kveldar fylt med musikk, mat, aktivitet, nye og gamle venner, konkurransar, popcorn og gudsteneste.

For ungdommar frå Osterøy, Indre- og Ytre Arna, Salhus, Eidsvåg, Åsane og Biskopshavn.

Motto: "Bli i min kjærlighet"

Hausten 2017:

25.august: TGIF KickOff i Salhus kirke

29.september: TGIF i Haus kyrkje

27.oktober: TGIF i Biskopshavn kirke

17.november: TGIF i Indre Arna kyrkje

26.desember: Ungdommens gudsteneste i Åsane kirke

Våren 2018:

19.januar: TGIF i Indre Arna kyrkje

 9.februar: Lokal TGIF-kveld for konfirmantar på Osterøy i Haus kyrkjelydshus og -kyrkje kl.19-22

16.februar: TGIF i Ytre Arna kyrkje

16.mars: TGIF i Salhus kirke

20.april: TGIF i Eidsvåg kirke

 8.juni: Sommaravslutning i Åsane kirke


Del denne artikkel på e-post