Skal vi slå saman sokna på Osterøy

Skal vi slå saman sokna på Osterøy

Det siste året har ein internt i kyrkja på Osterøy snakka om å slå saman dei fem sokna til eitt sokn eller at nokre sokn slår seg saman.

etter at kyrkjeleg fellesråd har handsama saka 11. september, vil det bli kalt inn til soknemøter i dei fen sokna. Alle som er medlemmer i Den norske kyrkja kan vere med å uttala seg om dette, og vi ønskjer at flest mogeleg møter på soknemøter, når dei blir kunngjort. Alle kan her lese saksutgreiinga.

Les sak om soknesamanslåing her!


Del denne artikkel på e-post