Røystesetlane for Osterøy og vallokala

Røystesetlane for Osterøy og vallokala

Her finn du røystesetlane for kyrkjevalet på Osterøy, for alle fem sokna. Dei vil og vere å finne i røystelokala våre.

Bruvik sokneråd  - røystesetel

Gjerstad sokneråd  - røystesetel

Hamre sokneråd  - røystesetel

Haus sokneråd  - røystesetel

Hosanger sokneråd  - røystesetel

Vallokaler på Osterøy

  1. Valestrand skule
  2. Hauge skule
  3. Lonevåg skule
  4. Haus skule
  5. Fellesrom omsorgsbustader på Bruvik
  6. Fotlandsvåg skule


Del denne artikkel på e-post