Osterøy kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Kyrkjehelsing 5/2019 (publisert 12.11.2019)

Kyrkjehelsing 5/2019 (publisert 12.11.2019)

Her les du siste utgave av Kyrkjehelsing. Blir distribuert til alle husstandar rundt 15.november.


Del denne artikkel på e-post