Osterøy kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Nymalt borgstove og toalett på Hamre

Nymalt borgstove og toalett på Hamre

Borgstova på Hamre og toalettbygget blei malt no i august 2019. Arbeidet blei utførd av Malermester Røed as.

Borgstova blir i dag brukt som møtelokale og på loftet held speidarane til.

 

Toalettbygget blei pussa opp innvendig for snart to år sidan, og har tre toalett, der det eine er eit handicaptoalett. I sommarhalvåret, og litt til, held vi det ope for publikum. Her er og eit lite lagerrom for kyrkjegardsarbeidarane.


Del denne artikkel på e-post