Osterøy kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Konfirmant for 50 år sidan

Konfirmant for 50 år sidan

Den 20.oktober i år var dei som blei konfirmert for 50 år sidan invitert til fest i Gjerstad sokn. På grunn av omlegging av skulesystemet den gongen, var det no to årskull som fekk komme til kyrkja og festen. Gruppebilete kjem i Kyrkjehelsing på nyåret. Men her er dei.

50-årskonfirmantar i Gjerstad 2019 f. 1953

1. rad frå v.  Solbjørg Vevle Vik, Kristine Rød Solberg, sokneprest Stein Hugo Fykse, Torill Ingeborg Solberg Kalland

2. rad frå v.  Arvid Rundhovde, Kåre Flokenes, Bjørn Helle, Magnar Holsen, Magne Greve, Øystein Fossdal, Fred Astor Skår

Fotograf: Rune Solberg

 

50-årskonfirmantar i Gjerstad 2019 f. 1954

1. rad frå v.  Anna Rongved, sokneprest Stein Hugo Fykse, Marit Skistad Solberg

2. rad frå v.  Anbjørg Elin Veseth Solberg, Turid Håheim Teigen, Roald Lohne, Ove Arne Kleiveland, Marta Karin Revheim, Jane Marit Evensen Randell

3. rad frå v.  Inge Halland, Stein Rune Kallekleiv, Peder Johan Hølleland, Trond Laastad, Geir Kollvangsnes

Fotograf: Rune Solberg

 


Del denne artikkel på e-post