Barn og unge

Konfirmant-informasjon

Her finn de informasjon om konfirmantundervisninga utover hausten.    Les mer...

Konfirmasjonsdager i 2018

Konfirmasjonsdagane i 2018 er sett opp slik: 29. april 2018: Hosanger og Gjer...   Les mer...

Babysong i Hamre og Gjerstad

Du og barnet ditt er velkomne til BABYSONG onsdagar kl.12.00-13.30    Les mer...

Lys Vaken

   Les mer...

TGIF, Thank God it's Friday

TGIFriday for dei mellom 15 og 20 år    Les mer...

MILK; minileiarkurs

MILK, minileiarkurs for dei som er konfirmerte startar opp 6.september.    Les mer...

Trusopplæring hausten 2017

Datoar for trusopplæringstiltak 0-18 år    Les mer...

Søndagsskule Gjerstad sokn

Velkommen til søndagsskulen!    Les mer...

KRIK 2017

For våre unge medlemmer!    Les mer...