Barn og unge

Barn og unge

Ungdomskveld i kyrkjesenteret (Lonevåg)

NYTT: Opplegg for ungdomar over konfirmasjonsalder    Les mer...

Konfirmasjonsdagar 2019-2021

Mange lurer på når det blir konfirmasjon i 2020 og i åra som kjem. Her er datoa...   Les mer...

Babysong

Du og barnet ditt er velkomne til BABYSONG onsdagar kl.12.00-13.30    Les mer...

Lys Vaken

For 5.klassingar    Les mer...

Trusopplæring hausten 2019

Datoar for trusopplæringstiltak 0-18 år    Les mer...

Småbarnsong i kyrkjesenteret i Lonevåg

Tilbod til 3 - 5-åringar    Les mer...

4-årsbok

Det er stas å få si eiga bok. Velkommen til samlingsstund og utdeling av 4-års...   Les mer...

KRIK 2019

KRIK Osterøy fornyar seg!    Les mer...