Barn og unge

Konfirmant-informasjon- OBS! Nye tider

Her kan du lese brevet som er sendt ut med invitasjon til å bli konfirmant på O...   Les mer...

Ungdomskveld i kyrkjesenteret (Lonevåg)

NYTT: Opplegg for ungdomar over konfirmasjonsalder    Les mer...

Konfirmasjonsdagar 2019-2021

Mange lurer på når det blir konfirmasjon i 2019 og i åra som kjem. Her er datoa...   Les mer...

Babysong

Du og barnet ditt er velkomne til BABYSONG onsdagar kl.12.00-13.30    Les mer...

Trusopplæring hausten 2019

Datoar for trusopplæringstiltak 0-18 år    Les mer...

Småbarnsong i kyrkjesenteret i Lonevåg

Tilbod til 3 - 5-åringar    Les mer...

4-årsbok

Det er stas å få si eiga bok. Velkommen til samlingsstund og utdeling av 4-års...   Les mer...

Trill & Trall

For 2-åringar tidleg i september.    Les mer...

Heilt førsteklasses!

For førsteklassingar i august    Les mer...

KRIK 2019

KRIK Osterøy fornyar seg!    Les mer...