Osterøy kyrkjelege fellesråd > DÅP - VIGSEL - GRAVFERD > Gravferd > Bruvik kyrkje og gravplass

Enter Title

Bruvik kyrkje og gravplass på Osterøy

Gavplassen ligg rundt kyrkja. Siste utviding av gravplassen var i 1992.