Osterøy kyrkjelege fellesråd > DÅP - VIGSEL - GRAVFERD > Gravferd > Finn fram på gravplassane

Gravplasskart

Har du fått opplyst gravidentiteten (eks.: E-03-002), der bokstaven står for Felt, første tall for Rekke og siste for Grav på rekka, kan dette kartet hjelpe deg å finne fram. Her har vi teikna inn felt-inndelinga.

 

Bruvik kyrkjegard/gravplass - feltinndeling

 

Gjerstad v/kyrkja - kyrkjegard/gravplass - feltinndeling

 

Gjerstad kyrkjegard/gravplass - feltinndeling

 

Hamre (v/kyrkja) - kyrkjegard/gravplass - feltinndeling
Vi har delt gravplassane på Hamre i tre deler; ved kyrkja (her), øvre gravplass og den nyaste delen.

Hamre (øvre del 1) - kyrkjegard/gravplass - feltinndeling

 

Hamre (øvre del 2/nyaste delen) - kyrkjegard/gravplass - feltinndeling

 

 

Haus - kyrkjegard/gravplass - feltinndeling
Gravplassane Mjeldalen og Eidsvika høyrer til Haus sokn/kyrkje. Desse finn du rett under her.

Mjeldalen - gravplass - feltinndeling / høyrer til Haus sokn

Eidsvika - gravplass - feltinndeling

 

Hosanger - kyrkjegard/gravplass - feltinndeling
Mjøsdalen gravplass høyrer til Hosanger sokn. Du finn den rett under.

 

 

Mjøsdalen - gravplass - feltinndeling