Osterøy kyrkjelege fellesråd > Kontakt

Om oss

Opningstider på kyrkjekontoret

Felles kontor for alle kyrkjelydane på Osterøy.

Ny adresse for Kyrkjekontoet er no Lonevågen 5, 5282 Lonevåg. Kontoeret ligg i 3. etasje over Biblioteket.

SUMARTIDER PÅ KYRKJEKONTORET
Opningstider på kyrkjekontoret i sumar: 
Frå veke 26-29 er me ope frå måndag til torsdag, 08.30 - 12.30.

Kontoret er vanlegvis ope mandag - fredag, 8.30 - 14.30. Hovednummeret vårt, 56 19 22 80, blir berre besvart i opningstida. Kjenner du direktenummeret til den du vil ha tak i, vil du kome gjennom også utanom opningstida. Nummera til dei tilsette finn du under KONTAKT-fana.

Annakvar torsdag kl. 10.00 - 11.30 har me stabsmøte, då tek me ikkje telefonen. 

Det er postkasse ved inngongen som ein kan nytte, om det ikkje er folk inne. Den finn du nede ved inngangspartiet 1. etasje.


 

 

Priser og avgifter

Prisar og vedtekter:
 
Konsertar m.v., 10% av bill.inntekter, lokale aktørar,minimum kr. 2000,-
 
Konsertar m.v., 15% av bill.inntekter, aktørar utanfor kommunen kr. 3000,-
 
Vigslar. Innbyggjarer busett utanfor kommunen kr. 3000,-
 
Gravferdsseremoni, innbyggjarar busette i andre kommunar eller andre trussamfunn kr. 5000,-
 
Omvisning Hamre kyrkje - pr. person kr. 50,- (grupper over 10 betalar kr. 35.- pr.person)
Omvisar kan tingast via kyrkjekontoret på 56 19 22 80.
 
 
Montering av nytt gravminne kr. 1900,- + moms
 
Justering av gravminne kr. 1900,- + moms
 
Oppretting med bolting kr. 1600,- + moms
 
Feste av grav pr.grav pr. år utover festetida kr. 350,-
 
Feste av dobbelgrav pr år utover fredningstida kr. 700,-
 
Festeavgift ektefellegrav, for heile friperioden (20/30 år) kr. 4000,-
 
Stell av grav kr. 1700,- + moms
 
 
Avgifter når avliden var busett i annan kommune
 
 
Ny kistegrav m/festegrav kr. 12500,-
 
Bruk av gamal kistegrav - berre graving* Minimum kr. 7000,- + festeavg. kr. 350,- pr. år (* vert fastsett i kvart tilfelle)
 
Ny urnegrav kr. 7500,-
Dersom spesielt arbeide skal utførast på kyrkjegarden, vert det avtala pris på førehand med kunden.

 
 
Pris for bruk av prest til vigsel for dei som bur utanfor kommune/prosti er kr. 3000,-
 
Pris for bruk av prest ved gravferder for dei som bur utanfor kommune/prosti er kr. 2700,-
 
Me tek og i mot bestilling på leige av Haus kyrkjelydshus:
 
Pris for bruk av heile huset kr. 1500,-
Pris for bruk utan kjøkken kr. 300,-
Bestilling maks to år fram i tid.

Sokneråd 2015 - 2019

Dei 5 sokneråda på Osterøy - 01.11.2015  - 31.10.2019

 
    Hosanger    


Medlemmer:
Jan Hanstveit
Sylvi Ann Hanstvedt
Ann-Kristin Seilen
Frode Lavik
Aksel Øvsthus
Irene Tysse
Evelyn Pedersen


Varamedlemmer:
Thor Feste
Geir Nilsen
Reidun Tvedt
Trine Steinsland
-
 

   

 

 

Gjerstad     
 

Medlemmer:
Anne Cecilie Skeidsvoll
Synnøve Tveiterås
Bjarte Midttun
Kari Vevle Reigstad
Reidun Vevle
Knut Ole Mortensen
Turid Bjørndal Njåstad

 

Varamedlemmer:
Reidun Sæterstøl
Marit Hauge Haagensen
Hans Petter Hauge
Astrid Johansson

 

 

     

Hamre           


Medlemmer:
Jenny Margrethe Eikeland
Bent-Are Mjelstad
Miriam Skjelvik Kalland
Kjellaug Birkeland
Åge Clausen
Veronica Orvedal-Kiil

Varamedlemmer:
Gunnlaug Olaug Tyssebotn
Roar Moen
Sigrun Raknes
Sigrun Flæsland
John Arnold Losnegård

 

 

     Haus           


Medlemmer:
Inger Margrethe Litland
Øyvind Vatle
Joanna Cecilie Fleming
Geir Atle Mjelde
Ingunn Torp Bell
Irene Midttun
-
-

Varamedlemmer:
Turid Sofie Feidje Mjelde
Marthe Elisabeth Romslo
Audun Rolland
Gunn Karin Hansen
Tone Hetlevik
     Bruvik 


Medlemmer:
Wenche Fiskeseth
Anne Vikne
Erling D. Bruvik
Magne Vikne
Otto Mo
Eliane Mo
-
-

Varamedlemmer:
Renate Vik
Jon Sølve Løtveit
Karin Hjelvik
Aina Solberg
Ole-Johan Steiner
     

Misjonsprosjektet

Les om våre misjonsprosjekt!

Les meir...

Kyrkjene på Osterøy - adresser

Bruvik kyrkje - Bruvikvegen 1121, Osterøy
Gjerstad kyrkje - Gjerstad 7, Osterøy
Hamre kyrkje, Hamrenesvegen 761, Osterøy
Haus kyrkje, Haus 50, Osterøy
Hosanger kyrkje, Osterøyvegen 2154, Osterøy

Postadresse til alle kyrkjene er: Lonevågen 5, 5282 Lonevåg.

Kontakt

Osterøy kyrkjelege fellesråd
Lonevågen 5

5282 Lonevåg
56 19 22 80
Send e-post

Tilsette

StillingNavnTelefonMobilE-postE-post 2
01 KyrkjeverjeEdvin Bratli5619228198067960 Send E-post Send E-post
02 KonsulentMiriam Skjelvik Kalland5619228640485468 Send E-post Send E-post
04 Sokneprest Bruvik, Gjerstad og HausStein Hugo Fykse5619228790960154 Send E-post Send E-post
05 Prost ÅsaneØystein Skauge5559716790051359 Send E-post Send E-post
06 KateketMia Etokebe 40952447 Send E-post Send E-post
06 TrusmedarbeidarHelga Askeland Mjelstad5619228548095658 Send E-post Send E-post
07 Kantor i Bruvik, Gjerstad og HausBaard Eikaas5619228493672224 Send E-post Send E-post
09 Organist Hamre og HosangerTrent Loring Bruner5619228493889950 Send E-post Send E-post
10 Kyrkjetenar i Hamre og HosangerGaute Røsland 91796406 Send E-post Send E-post
11 Kyrkjetenar GjerstadToril Margrete Nelson 48091113 Send E-post Send E-post
12 Kyrkjetenar i Bruvik Magne Roald Vikne 91304824 Send E-post Send E-post
13 Kyrkjetenar i HausRoald Hauge 48151590 Send E-post Send E-post
14 KyrkjegardsarbeidarRoger Birkelund 92311556 Send E-post Send E-post
14 KyrkjegardsarbeidarSigurd Revheim 91323403 Send E-post Send E-post
18 Omvisar i HamreKristoffer Hans Foldøy 47618124 Send E-post Send E-post
PrestStein Hugo Fykse   Send E-post Send E-post
PrestStein Hugo Fykse   Send E-post Send E-post
SokneprestStein Hugo Fykse   Send E-post Send E-post
SokneprestStein Hugo Fykse   Send E-post Send E-post