Osterøy kyrkjelege fellesråd > Kontakt

Om oss

Opningstider på kyrkjekontoret

Felles kontor for alle kyrkjelydane på Osterøy.

Adresse: Lonevågen 5, 5282 Lonevåg. Kontoeret ligg i 3. etasje over Biblioteket.

Kontoret er vanlegvis ope mandag - fredag, 8.30 - 14.30. Hovednumra våre er 56 19 22 80 og 56 19 22 86.

Torsdag kl. 10.00 - 11.30 har me stabsmøte, då tek me ikkje telefonen. 

Det er postkasse ved inngongen som ein kan nytte, om det ikkje er folk inne. Den finn du nede ved inngangspartiet 1. etasje.


 

 

Priser og avgifter

Prisar og vedtekter:
 
Konsertar m.v., 10% av bill.inntekter, lokale aktørar,minimum kr. 2000,-
 
Konsertar m.v., 15% av bill.inntekter, aktørar utanfor kommunen kr. 3000,-
 
Vigslar. Innbyggjarer busett utanfor kommunen kr. 3000,- (Leige kyrkje, organist og kyrkjetenar)
Vigslar: Innbyggjarer busett utanfor kommunen må og betale for prest kr. 3.500.-
 
Gravferdsseremoni, innbyggjarar busette i andre kommunar eller andre trussamfunn kr. 5000,-
 
Omvisning Hamre kyrkje - pr. person kr. 50,- (grupper over 10 betalar kr. 35.- pr.person)
Omvisar kan tingast via kyrkjekontoret på 56 19 22 80.
 
 
Montering av nytt gravminne kr. 1900,- + moms
 
Justering/oppretting av gravminne kr. 1000,- + moms
 
Justering/oppretting av gravminne med bolting kr. 1600,- + moms
 
Feste av grav pr.grav pr. år utover festetida kr. 375,-
 
Feste av dobbelgrav pr år utover fredningstida kr. 750,-
 
Festeavgift ektefellegrav, for heile friperioden (20/30 år) kr. 4500,-
 
Stell av grav kr. 1700,- + moms
 
 
Avgifter når avdøde var busett i annan kommune
 
 
Ny kistegrav m/festegrav  (= 8.000.- + 4.500.-) kr. 12500,-
 
Bruk av gamal kistegrav med festeavgift for friperioden (= 2.500.- + 4.500.-) kr. 7.000.-
 
Ny urnegrav med festeavgift for friperioden (= 2.500.- + 4.500.-) kr. 7.000,-
 
Bruk av gamal urnegrav med festeavgift for friperioden kr. 4.500.-

Dersom spesielt arbeide skal utførast på kyrkjegarden, vert det avtala pris på førehand med kunden.

 
 

 

 

Me tek og i mot bestilling på leige av Haus kyrkjelydshus:
 
Pris for bruk av heile huset kr. 1500,-
Pris for bruk utan kjøkken kr. 300,-
Bestilling maks to år fram i tid.

Misjonsprosjektet

Les om våre misjonsprosjekt!

Les meir...

Kyrkjene på Osterøy - adresser

Du finn kyrkjene våre på desse adressene:

Bruvik kyrkje - Bruvikvegen 1121, Osterøy
Gjerstad kyrkje - Gjerstad 7, Osterøy
Hamre kyrkje, Hamrenesvegen 761, Osterøy
Haus kyrkje, Haus 50, Osterøy
Hosanger kyrkje, Osterøyvegen 2154, Osterøy

Postadresse til alle kyrkjene er: Lonevågen 5, 5282 Lonevåg.

Sokneråda på Osterøy for 01.11.2019 - 31.10.20123

Kontakt

Osterøy kyrkjelege fellesråd
Lonevågen 5

5282 Lonevåg
56 19 22 80
Send e-post

Tilsette

StillingNavnTelefonMobilE-postE-post 2
02 KonsulentMiriam Skjelvik Kalland5619228640485468 Send E-post Send E-post
04 Sokneprest Bruvik, Gjerstad og HausStein Hugo Fykse5619228790960154 Send E-post Send E-post
04 Vikarprest Hamre og HosangerJørgen Grimelid5619228397629020 Send E-post Send E-post
05 Prost ÅsaneØystein Skauge5559716790051359 Send E-post Send E-post
06 KateketMia Etokebe 40952447 Send E-post Send E-post
06 TrusmedarbeidarHelga Askeland Mjelstad5619228548095658 Send E-post Send E-post
07 Kantor i Bruvik, Gjerstad og Haus ADM, SkrivarBaard Eikaas5619228493672224 Send E-post Send E-post
09 Organist Hamre og Hosanger ADMvTrent Loring Bruner5619228493889950 Send E-post Send E-post
10 Kyrkjetenar i Hamre og HosangerGaute Røsland 91796406 Send E-post Send E-post
11 Kyrkjetenar GjerstadToril Margrete Nelson 48091113 Send E-post Send E-post
12 Kyrkjetenar i Bruvik + SR-leiarMagne Roald Vikne 91304824 Send E-post Send E-post
13 Kyrkjetenar i HausRoald Hauge 48151590 Send E-post Send E-post
14 KyrkjegardsarbeidarRoger Birkelund 92311556 Send E-post Send E-post
18 Omvisar i HamreKristoffer Hans Foldøy 47618124 Send E-post Send E-post
PrestStein Hugo Fykse   Send E-post Send E-post
SokneprestStein Hugo Fykse   Send E-post Send E-post