Osterøy kyrkjelege fellesråd > Kyrkjene > Bruvik sokn

Bruvik kyrkje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildegalleri (Fleire bilete av Bruvik kyrkje)
 
Adresse: Bruvikvegen 1121
 
Historikk
Kyrkja vart bygt i 1867 av byggmester Ole Vangberg etter teikningar som opprinneleg vart utarbeidd for Fusa kyrkje av arkitekt F.H. Stockfleth. Sakristi-tilbygget kom i 1937. 
Noverande kyrkje er den tredje på staden. Mellomalderkyrkja var ei stavkyrkje. Den vart avløyst av ei tømra kyrkje tidleg på 1600-talet, kanskje i 1608. Tømmerkyrkja vart riven i 1866.

Orgelet vart bygd av Gunnar F. Husted i 1994. Det har eitt manual og pedal.
 
Bruvik kyrkje feira 150-årsjubileum 12. mars 2017.
Søndag 12. mars starta dagen med jubileumsgudsteneste.
Etter gudstenesta samla alle seg på Knausatun til jubileumsfest.Du kan sjå bilete frå dagen her!


Gå til startsida
Gå til Gjerstad
Gå til Hamre
Gå til Haus
Gå til Hosanger