Osterøy kyrkjelege fellesråd > Kyrkjene > Bruvik sokn > Bilete interiør

Biletgalleri Bruvik kyrkje - interiør

Alteret i Bruvik kyrkje. Foto: Edvin Bratli
Frå Bruvik kyrkje. Kyrkja blei malt innvendig i 2016/17 på dugnad. Nokre av fargane blei endra. No er kyrkja mykje lysare, og med færre fargar. Foto: Edvin Bratli
Eit bilete frå 1912 viser korleis kyrkja var den gongen. Bilete er truleg tatt i samband med gudsteneste 17. mai eller då det var skifte av prestar i soknet. Fotografen er ukjend.
Det nye orgelet i kyrkja er plassert framme til vestre. Foto: Edvin Bratli
Alterbordet i Bruvik kyrkje. Foto: Edvin Bratli
Døypefonten i Bruvik kyrkje. Foto: Edvin Bratli
Bruvik kyrkje feira 150 år i 2017. Festgudstenesta 12. mars 2017. Foto: Edvin Bratli