Osterøy kyrkjelege fellesråd > Kyrkjene > Gjerstad sokn > BILDEGALLERI GJERSTAD KYRKJE

BILDEGALLERI GJERSTAD

Kyrkja har røter tilbake til opprinneleg stavkyrkje frå 1200-talet, ny tømmerkyrkje i 1622 og den noverande kyrkja blei bygd i 1871. Etter en ombygging i 1957 fikk kirken våpenhus og to sakristi.
Gjerstad kyrkje
Gjerstad kyrkje ligg like ved elva som renn forbi.
Vinterstemning.
Vinterstemning. Det kan bli kaldt på Gjerstad.
Gravplassen på Gjerstad blei utvida i 2015, og blir teken i bruk utpå våren 2016.
Her er litt av den flotte utsikten frå kyrkja.