LiveContent

Krusifikser er frå 1300-talet. Dei to helgenfigurane er frå 1400-talet.
Kristus på korset. Utskåret og dekorert på 1300-talet. Restaurert i 1957 og nå i 2015 (av NIKU - Norsk Institutt for Kulturminneforskning).
Den eine av to helgenfigurer, frå 1400-talet. Dei to kvinnefigurane er ikledd hode- og hakelin, og held kvar si bok i ein bokpose i si venstre hand.
Desse to figurane har truleg stått i eit helgenskap. Ein trur den eine eller kanskje begge skal forestille sta. Birgitta.
Figurane blir heist opp
figurane blir heist opp
Figurane kjem tilbake til Gjerstad 1. mars 2016, og blir sett på plass over korbuen i kyrkja. Her blir dei pakka ut av den spesialbygde kassen dei blei transportert i.
Utsyn over kyrkjeskipet frå toppen av stillaset under monteringa av figurane.