Osterøy kyrkjelege fellesråd > Kyrkjene > Hamre sokn

Hamre kyrkje

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Adresse: Hamrenesvegen 761

Omvising i Hamre kyrkje

Bilete frå Hamre kyrkje 

Historikk
Den noverande kyrkja på Hamre kan ikkje daterast nøyaktig. Ei innskrift på den gamle hovuddøra tyder på at ho kan vera frå 1585, i så fall er det den første tømmmerkyrkja i Nordhordland. 
Hamre kyrkje var soknekyrkje i mellomalderen. Ho var etter alt å dømme hovudkyrkje for heile Nordhordland, og kyrkjestaden kan ha vore den eldste i regionen. Her har nok vore to kyrkjer før den noverande. Den første finst det ikkje spor etter. Den andre var ei stavkyrkje, nokre bygningsdetaljar frå denne kyrkja er bevarte.
Steinalteret vart fotografert 10/1-07, då folk frå Riksantikvaren var på synfaring. Til vanleg er det bygd inn i ei kasse av tre. Les artikkel av Kristoffer Foldøy og sjå fleire bilete.
Orgelet i Hamre er frå 1990, og blei bygd av Gebruder Reil, Heerde, Holland. Les meir om orgelet i Hamre kyrkje.

Gå til startsida
Gå til Bruvik
Gå til Gjerstad
Gå til Haus
Gå til Hosanger