Osterøy kyrkjelege fellesråd > Kyrkjene > Haus sokn > BILDEGALLERI HAUS KYRKJE

Bildegalleri Haus

Haus kyrkje, Osterøy
Haus kyrkje, Osterøy
Haus kyrkje, Osterøy
Prestegarden som høyrer til Haus kyrkje.
Bauta som står rett utanfor kyrkja, av statsråd Ole M. Mjelde.