Haus kyrkjelydshus - utleigeprisar og kontaktinformasjon

Det er Osterøy kyrkjeleg fellesråd som står for all utleige.
 
Osterøy kyrkjeleg fellesråd har telefon 56 19 22 80.
For bestilling:
Ring kyrkjekontoret på 56 19 22 86 eller send
epost til: kyrkje@osteroy.kommune.no.
 
 
 
 

 

 
Utleigeprisar 2018:
Leige av salen for enkelt-samvær, utan bruk av kjøkken eller kjøkkenutstyr. Huset skal forlatast i same stand som det var - kr 300.-
Større opplegg som t.d. dåpsselskap, konfirmasjon, feiring av runde dagar, minnesamvær m.m. Tilgang dagen før. 
Utleigar ordnar med reingjering etterpå - kr 1.500.-
 
Når huset blir brukt til kyrkjelege føremål og til andre kristne og oppbyggelege tilstellingar blir det ikkje blir rekna husleige. Det same gjeld for humanitære og veldedige organisasjonar. 
 
Gå til historikk