Haus kyrkjelydshus - utleigeprisar og kontaktinformasjon

Det er Osterøy kyrkjeleg fellesråd eller husstyret v/Nils Lygre som står for all utleige.

Osterøy kyrkjeleg fellesråd har telefon 56192280.

Nils Lygre har telefon nr 56390161, mobil 97197809 og e-post adr: ni-lygre@online.no

Utleigeprisar 2011:
Leige av salen for enkelt-samvær, utan bruk av kjøkken eller kjøkkenutstyr. Huset skal forlatast i same stand som det var - kr 350
Bruk av sal, tilgang til kjøkken for å ordna med kaffitrekking. Servering basert på papp, uten bruk av kjørel eller anna kjøkkenutstyr. Huset skal forlatast i same stand som det var - kr 500
Bruk av sal og kjøkken medrekna maskiner og utstyr på kjøkkenet. Førebuing same dag. Huset skal forlatast i same stand som det var - kr 1 000
Større opplegg som t.d. dåpsselskap, konfirmasjon, feiring av runde dagar, minnesamvær m.m. Tilgang dagen før. Huset skal forlatast i same stand som det var -  kr 1 250
Same som føregåande, men utleigar ordnar med reingjering etterpå - kr 1 500

Når huset blir brukt til kyrkjelege føremål og til andre kristne og oppbyggelege tilstellingar blir det ikkje blir rekna husleige. Det same gjeld for humanitære og veldedige organisasjonar. 

Gå til historikk