Bibeltimer om evangelistene


Presten Jørgen Grimelid vil dela sin kunnskap om Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Samlingane blir på Kyrkjesenteret i Lonevåg (i etasjen under biblioteket).

Torsdag 20. februar kl. 18.00: Evangelisten Johannes
Torsdag 12. mars kl. 18.00: Evangelisten Matteus
Torsdag 02. april kl. 18.00: Evangelisten Markus
Torsdag 23. april kl. 18.00: Evangelisten Lukas

 

Første samling blir torsdag 20. februar. Kl. 18.00 - 20.00. Denne kvelden tar vi for oss evangelisten Johannes.Det blir ein gjennomgang av Johannesevangeliet, forfattaren, og profetier frå det gamle testamentet, som er omtala i dette evangeliet.

Det blir dessutan ein kort andakt og enkel bevertning. 

Jørgen Grimelid, fung. sokneprest for Hamre og Hosanger.

Tilbake