Utsatt: Bibeltimer om evangelistene


Desse bibeltimane blir sett opp igjen når vi kan samlast igjen!

Presten Jørgen Grimelid vil dela sin kunnskap om Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Samlingane blir på Kyrkjesenteret i Lonevåg (i etasjen under biblioteket).

Torsdag 20. februar kl. 18.00: Evangelisten Johannes
Torsdag 12. mars kl. 18.00: Evangelisten Matteus
Torsdag 02. april kl. 18.00: Evangelisten Markus
Torsdag 23. april kl. 18.00: Evangelisten Lukas

 

Neste samling blir torsdag 12. mars Kl. 18.00 - 20.00. Denne kvelden tar vi for oss evangelisten Matteus. Det blir ein gjennomgang av Matteusevangeliet, forfattaren, og profetier frå det gamle testamentet, som er omtala i dette evangeliet.

Det blir dessutan ein kort andakt og enkel bevertning. 

Jørgen Grimelid, fung. sokneprest for Hamre og Hosanger.

Tilbake