Samling for nye sokneråd


Torsdag 9. januar var det samling for alle medlemmane i sokneråda på Osterøy. Det blei ein triveleg kveld, med god mat, informasjon om kva sokneråda og fellesrådet skulle stelle med og om kor viktig gudstenesta er for kyrkje og folk. Det siste temaet var det prosten i Åsane prosti, Øystein Skauge, som formidla. Tilboda til barn og unge blei og vist fram av trusmedarbeidar Helga A. Mjelstad og leiar i trusopplæringsrådet, Gerd Karin Njåstad.

 

Gerd Karin Njåstad og Helga A. Mjelstad presenterer trusopplæringstilbodet.

 

Det blei mest ein utstilling av materiellet innan trusopplæringa.

Tilbake