AVLYSING grunna KORONA-viruset


Kyrkjekontoret vil vere delvis ope. Kontakt tilsette på mobilnummeret. Du finn oss her på heimesida: WWW.OSTEROY.KYRKJA.NO

 

 

Alle aktivitetar er avlyst i tida som kjem. Heilt til det kjem andre meldingar frå sentralt hald. Vi har unntak for gravferder, vigslar og dåp. Men då vil det kun vere ope kun for dei næraste. Om nokon har høyrd i media om filming og streaming av slike seremonier, så er kyrkja på Osterøy også open for slikt. Familiane må sjølv ordna med det tekniske, då kyrkja ikkje kan ta på seg dette.

Konfirmasjonar er utsett til over sommaren. Vi startar truleg med desse andre helga i september, og då vil vi bruke både lørdagen og søndagen. Alle konfirmantar og føresette blir varsla direkte.

Tilbake