Siste nytt om Korona i kyrkjene


Vi kan berre samle 20 deltakarar til gudsteneste dei næraste vekene. Det betyr at det kun blir dåpsgudstenester i Haus og på Hamre søndag 29.nov. Foreldra til dåpsbarna blir orientert om tidspunkt direkte. I Hosanger vil det bli Drive-in-gudsteneste kl. 16.30, i samband med tenning av julegrana.

Aktivitetar for barn, unge og vaksne er avlyst/utsatt. 

Kyrkjekontoret er delvis stengd, og vi har heimekontor. Du når oss på våre mobilnummer. 

Kyrkjeverja skal kontaktast på telefon 980 67 960, om nokon får påvist koronaviruset og har vore innom ei av kyrkjene på Osterøy i perioden før dette blei påvist. Då vil vi kunne sette i gang varsling til dei andre som har delteke på same arrangement.

 

 

Osterøy kyrkjeleg fellesråd tar smittevern på alvor. I alle kyrkjene og på andre arrangement registrerer vi namn og telefonnummer til dei som kjem. Desse listene kan vi bruke til å varsle, om det skulle bli eit smitteutbrott. Dei blir makulert etter 14 dagar.

Vi har oppslag med 4 viktige punkt for at det skal vere trygt å gå i kyrkja:

1. Bruk handsprit / antibac

2. Hold minst 1 m avstand
     Personar frå same husstand kan sitte saman

3. Bruk berre annankvar benk

4.  Ta på minst mogeleg

Tilbake