Koronareglane i kyrkjene frå 23.februar 2021


På gudstenestene, i gravferd og andre arrangement i kyrkene kan vi no vere opptil 100 personar, om vi kan halda ein meter avstand. Vi arbeidar no med å merke alle sitteplassane i kyrkjene, og vil her sette inn tal for kor mange kvar av kyrkjene kan ta imot, om ingen bur saman. Den norske kyrkja har fått laga ein omfattande smittevernrettleiar, som du kan lese ved å trykke "HER!" Den er mest mynta på tilsette i kyrkja, og viser kva vi må passe på i desse korona-tider. 

 

 

 

Kyrkjekontoret er delvis stengd, og vi har heimekontor fleire dagar i veka. Du når oss på 56192280 og våre mobilnummer (dei finn du under: Kontaktar). 

Kyrkjeverja skal kontaktast på telefon 980 67 960, om nokon får påvist koronaviruset og har vore innom ei av kyrkjene på Osterøy i perioden før dette blei påvist. Då vil vi kunne sette i gang varsling til dei andre som har delteke på same arrangement.

Osterøy kyrkjeleg fellesråd tar smittevern på alvor. I alle kyrkjene og på andre arrangement registrerer vi namn og telefonnummer til dei som kjem. Desse listene kan vi bruke til å varsle, om det skulle bli eit smitteutbrott. Dei blir makulert etter 14 dagar.

Vi har oppslag med 4 viktige punkt for at det skal vere trygt å gå i kyrkja:

1. Bruk handsprit / antibac

2. Hold minst 1 m avstand
     Personar frå same husstand kan sitte saman

3. Bruk berre annankvar benk

4.  Ta på minst mogeleg

Tilbake