Fasteaksjonen 2020


Fasteaksjonen er ein årleg innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp, der konfirmantane går med bøsser ein dag i mars. Aksjonen er i år digital, grunna koronaviruset. Nokre sokneråd har oppretta slik innsamling på nett. her er lenke til desse - på Facebook. Støtt Fasteaksjopnen

 

Desse har oppretta innsamlingsaksjon digital på Osterøy til Kirkens Nødhjelp:

Bruvik sokn

Hamre sokn

Gjerstad sokn

Haus sokn

Hosanger sokn

Osterøy kyrkjeleg fellesråd (felles for alle sokna)

Del facebook-innlegget med dine venner, så når det ut til flere!

I dag lever 1 av 9 menneskjer i verda utan tilgang til reint vatn. Mange stader fører dette til at barn som Kila ikkje kan gå på skoue, fordi dei må hente vatn eller blir sjuke. Reint vatn forandrar liv. For 200 kr kan du gje eit menneskje tilgang til reint vatn resten av livet.

Tilbake