Konfirmant i 2021? Påmelding her


Her finn du påmeldingsskjema for dei som vil konfirmere seg til neste år. Vi har lagt ut litt informasjon på nettsida, som du kan sjå på. Det er og sent ut brev frå Den norske kyrkja etter påske i år, som seier litt om kva det betyr å konfirmere seg. Vi er klar til å ta imot deg! 

 

Undervisningsopplegget blir gjennomførd i kyrkjesenteret, i Lonevåg senter, etasjen under biblioteket. Vi planlegg leir i oktober. Du vil og få i oppgåve å delta på ein del gudstenester og kanskje og medvirke på nokre.

Sjå igjennom informasjonen, snakk med føresette og gjer dei vala som du kan i påmeldingsskjemaet. Er du usikker på noko, kan vi sjølvsagt gjere endringar i løpet av året. 

PÅMELDING TIL KONFIRMANTÅRET 2020 - 2021

Meir informasjon her!

Konfirmasjonsgudstenester i 2021:

Gjerstad kyrkje søndag 25. april kl. 10.00 og kl. 12.00
Hosanger kyrkje søndag 25. april kl. 11.00
Hamre kyrkje søndag 2. mai kl. 11.00 (om kullet blir stort, kan det bli delt i to, kl. 10.00 og 12.00)
Haus kyrkje søndag 2. mai kl. 11.00
Bruvik kyrkje søndag 9. mai kl. 11.00

Tilbake