Sjå nyttårsgudsteneste frå Haus kyrkje på nett


Her kan du sjå nyttårsgudsteneste frå Haus kyrkje. Prestane Stein Hugo Fykse og Jørgen Grimelid medverkar, saman med fleire.

 

Tilbake