Linda Gripsgård Lunga blir ny kyrkjeverje


Vår noverande kyrkjeverje pensjonerer seg frå 1. september, og Osterøy kyrkjeleg fellesråd lyste ut stillingen med søknadsfrist 31. mars.  Tilsetting var tysdag 27. april.  Linda Gripsgård Lunga fekk tilbodet og har no takka ja til jobben. 

 

Vi gratulerer og ønskjer Linda Gripsgård Lunga velkommen til Osterøy! 

Som kyrkjeverje får ho ansvar for dei tilsette i fellesrådet, drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjkegardar og dagleg leiar av fellesrådet. 

Tilbake