Slåtten er i gang på kyrkjegardane


Like før 17.mai starta vi å slå graset på kyrkjegardane. Då hadde både løvetann og engkarse tatt seg til rette.  Første runde blei køyrd med «raider», som er ein grasklyppar ein kan sitte på. Det var mange heilagdagar og kort tid å gjere jobben på.

 

Vi vil slå med 2-3 vekers mellomrom, alt etter om det er kraftig vokster eller ikkje. Nokre gonger vil mange sjå at grast blir høgt, men då er vi snart på veg dit.

Tilbake