Slåtten er i gang på kyrkjegardane


Like før 17.mai starta vi å slå graset på kyrkjegardane. Då hadde både løvetann og engkarse tatt seg til rette.  Første runde blei køyrd med «raider», som er ein grasklyppar ein kan sitte på. Det var mange heilagdagar og kort tid å gjere jobben på.

 

Første runde på alle gravplassane er no ferdig. Vi prioriterte å slå mellom gravrekkjene, og skal etter kvart også slå mellom gravene, slik at det ser fint og velstelt ut. Vi vil slå med 2-3 vekers mellomrom, alt etter om det er kraftig vokster eller ikkje.

Tilbake