Smittevernreglar frå 27.mai 2021


No kan vi bruke anna kvar benk i kyrkjene og sitje med berre ein meters avstand, om ein ikkje er i same kohort. Heilt til det kjem nye reglar!

 

Det er likevel vanskeleg å seie kor mange som kan vere til stades i kyrkjene på Osterøy. Kjem du aleine til kyrkje, må du halda ein meter til dei på sida, mens ein stor husstand kan sitje tett saman.

Vi har laga kart over benkane i kyrkjene, som vi brukar når vi skal plassere folk. Benkane er nummererte, og når du kjem til kyrkja, får du beskjed om  kor du skal sette deg.

Ved gravferd og vigsler, og nokre gonger når de ter eigne dåpsgudstenester kan familien/pårørande bruke desse karta til å plassere dei som blir invitert inn i seremonien. Dei kjenner truleg dei fleste, og veit kven som kan sitje saman. Slik kan dei finne fram til kor mange dei kan invitere med i kyrkja. Karta finn du nedanfor. Er det noko du ikkje skjønar, så er det berre å ringe kyrkjekontoret på 56192280.

Bruvik kyrkje - plassering

Gjerstad kyrkje - plassering

Hamre kyrkje - plassering

Haus kyrkje - plassering

Hosanger kyrkje - plassering

 

Tilbake