Kyrkjehelsing nr 2/2020


Kyrkjehelsing kjem ut med 5 nummer i året. Dette er andre bladet i år, og kjem ut 26. mars. Bladet bllr til i samarbeid med dei andre sokna i Åsane prosti. Det lokale innhaldet for Osterøy finn du på dei fire første og fire siste sidene. Resten av innhaldet er felles i alle kyrkjelydsblada i prostiet.

 

Tilbake