Kyrkjehelsing nr 4/2020


Kyrkjehelsing nr 4 i 2020 er no på veg til di postkasse. Her kan du lese bladet, digitalt. Hovudsak i dette nummeret er 150-årsjubileet til Gjerstad kyrkje, som blir feira søndag 22.november.

 

Tilbake