Tårnagenthelg Spesial 2020


SUKSESS: TÅRNAGENTHELG SPESIAL blei arrangert for første gong laurdag 9. mai! Vanleg tårnagenthelg i Gjerstad- og Hamre kyrkje blei avlyst p.g.a. smittefare, men Tårnagenthelg Spesial blei gjennomført utan samling inne i kyrkja.

Tårnagentar brukar hovudet og hjartet når dei er på oppdrag. Bileta kan du sjå her.

 

Tårnagentane blei tatt imot ved inngangsdøra til Hamre kyrkje. Dei var klare for symboljakt og tårntur.

Agent 009 er klar for å klatra opp trappene til det høge tårnet.

Agent 002 utforskar klokketårnet.

Agent 012 og 017 får god lyd i kyrkjeklokkene.

Agent 006 brukar musklane!

Agent 013 sjekkar utsikta frå det øvste vindauget i klokketårnet.

Klokkene svingar, når agent 007 tar tak!

Agent 004 les på kyrkjeklokka: "Land, land, land. Høyr Herrens ord"

Madelen er byggmeisteren bak denne kyrkja.

Duplokyrkje bygd av Jorid-Amina: Her er det ridejentene som skal på tårnagenthelg.

Malena er kunstnaren bak denne kyrkja.

 

Kva er ein tårnagent?

Tårnagentar utforskar Bibelen, kyrkjetårnet og klokkene. Dei får vera med på gøye aktivitetar og får viktige oppdrag, som dei vanlegvis løyser i kyrkja. På TÅRNAGENTHELG SPESIAL blei oppdraga gjennomførte heime, men symboljakt og tårntur kunne me ha utanfor kyrkja og oppe i klokketårnet.

Sidan agentmøtet i kyrkja ikkje kunne gjennomførast, fekk tårnagentane levert tårnagentutstyr heim i postkassen. Agentane kunne vera med i ei trekning av ein hemmeleg premie og fekk viktige oppdrag å utføra. Høyrespel, tårnagentsong og film blei tilsendt som lenker i ein e-post. Dei som ville møta Helga, utførte eit oppdrag utanfor Hamre kyrkje laurdag 9. mai mellom kl.12 - 15. I løpet av desse timane blei det lyd i kyrkjeklokkene og mange tårnagentar gjekk stille rundt og leita etter hemmelege symbol rundt kyrkja. Trekning av hemmeleg premie: onsdag 13. mai kl.13.

Vinnarar av hemmeleg premie: agent 012, agent 009 og agent 017

 

 

Tilbake