Andakter


I den tida kyrkjedøra er stengd vil vi her legge ut både andakter og preiketekstar for søndagane framover, som du kan lese. 

 

Tilbake