Heilt førsteklasses


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om deltakaren. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Treng barnet fysisk eller pedagogisk tilrettelegging for å delta? Har barnet matallergi/-intoleranse?
Vel kyrkje og tidspunkt
Gjerstad 15.08.21 kl.11-13
Hamre 15.08.21 kl.16-18



Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:

Er det i orden at bilete av deltakaren blir offentleggjort?