Osterøy kyrkjeleg fellesråd


Kyrkjeleg fellesråd er sett saman av ein representant frå kvart sokn, ein kommunal representant og ein geistleg representant. Kyrkjeverja er sekretær for rådet.

 

Roar Moen (Hamre sokn), leiar. Tlf.: 95 79 53 24, Epost: post@roarmoen.no
Anne Cecilie Skeidsvoll (Gjerstad sokn), nestleiar, Tlf.: 48 28 28 09, Epost: annececilie@skeidsvoll.no
Irene Vik (Hosanger sokn), medlem
Idar Fjeldstad (Bruvik sokn), medlem
Helga Rivenes Lone (Haus sokn), medlem
Johannes Haugland (Osterøy kommune), medlem
- (Geistleg representant) medlem

Epost til fellesrådet: post@osteroykyrkja.no
Tlf: 56 19 22 80 / 980 67 960

Post: Osterøy kyrkjeleg fellesråd, Lonevågen 5, 5282 Lonevåg

Tilbake