Trill & Trall


For 2-åringar laurdag 18. september.

Les mer

 

Menigheten

Trill & Trall


For 2-åringar laurdag 18. september.

Les mer

 

Avtroppande kyrkjeverje Edvin Bratli


Edvin Bratli takkar for seg og Linda Gripsgård Lunga tek over som ny kyrkjeverje på Osterøy. 

Les mer

 

Menigheten

Avtroppande kyrkjeverje Edvin Bratli


Edvin Bratli takkar for seg og Linda Gripsgård Lunga tek over som ny kyrkjeverje på Osterøy. 

Les mer

 

Påmelding til konfirmantåret 2021-2022


No kan du melde deg opp til konfirmantundervisning for skuleåret som kjem og konfirmasjon til våren 2022. Alle døypte, som er fødd i 2007 og busett på Osterøy får brev med invitasjon til konfirmantpåmelding i slutten av april. Ver raskt ute med å me...

Les mer

 

Menigheten

Påmelding til konfirmantåret 2021-2022


No kan du melde deg opp til konfirmantundervisning for skuleåret som kjem og konfirmasjon til våren 2022. Alle døypte, som er fødd i 2007 og busett på Osterøy får brev med invitasjon til konfirmantpåmelding i slutten av april. Ver raskt ute med å melde deg på.

Les mer

 
 

4-årsbok

Det er stas å få si eiga bok. Velkommen til samlingsstund og utdeling av 4-årsbok i kyrkjene våre!  

Les mer

 

Klovnane Tipp & Topp i Hosanger kyrkje

Fredag 12.november kl.18

Les mer

 

Trill & Trall

For 2-åringar laurdag 18. september.

Les mer

 

Haus 50-årskonfirmantar - påmelding

Haus sokneråd inviterer alle som blei konfirmert for 50 år sidan (gjeld kulla i 1970 og 1971) til gudsteneste søndag 24.oktober 2021 i Haus...

Les mer

 

Tilbod om trusopplæring til ikkje-døypte barn

Mange spør etter korleis dei skal få invitasjon til - og kunne ta del i tilbod for barn i kyrkjene på Osterøy, utan at barnet er døypt. Sva...

Les mer

 

Steinaltaret i Hamre kyrkje

No er steinaltaret i Hamre kyrkje blitt synleg. Steinaltaret skal stamme frå middelaldaren ( truleg omkring 1200-talet). Det har vore dekka...

Les mer

 

Gjerstad 50-årskonfirmantar - påmelding

Gjerstad sokneråd inviterer alle som blei konfirmert for 50 år sidan (gjeld kulla i 1970 og 1971) til gudsteneste og fest søndag 10.oktober...

Les mer

 

Småbarnsong

Tilbod til 3 - 5-åringar med oppstart 7.september

Les mer