Tårnagenthelg 2021


TÅRNAGENTHELG blir arrangert i Hamre kyrkje laurdag 17. april kl.15-18. 2. klassingar er velkomne til å bli tårnagentar. Invitasjon kjem i posten. Påmelding er viktigare enn nokon gong p.g.a. smittevern:  

Les mer

 

Menigheten

Tårnagenthelg 2021


TÅRNAGENTHELG blir arrangert i Hamre kyrkje laurdag 17. april kl.15-18. 2. klassingar er velkomne til å bli tårnagentar. Invitasjon kjem i posten. Påmelding er viktigare enn nokon gong p.g.a. smittevern:  

Les mer

 

Ny prost tilsett i Åsane prosti


På fredag 12. mars tilsette Bjørgvin bispedømeråd prost i Indre Nordmøre prosti i Møre bispedøme, Leif Endre Grutle, som ny prost i Åsane prosti. Den nye prosten er frå Åsane; frå Flaktveit. Der bur foreldra hans, og begge er aktive i Åsane men...

Les mer

 

Menigheten

Ny prost tilsett i Åsane prosti


På fredag 12. mars tilsette Bjørgvin bispedømeråd prost i Indre Nordmøre prosti i Møre bispedøme, Leif Endre Grutle, som ny prost i Åsane prosti. Den nye prosten er frå Åsane; frå Flaktveit. Der bur foreldra hans, og begge er aktive i Åsane menighet.  

Les mer

 

Årsmelding for Osterøy kyrkjeleg fellesråd for 2020


Årsmeldinga for fellesrådet for 2020 viser litt av konsekvensane av korona-pandemien her på Osterøy. Her kan du studere kyrkje-statistikken og få innsikt i noko av det vi gjorde.

Les mer

 

Menigheten

Årsmelding for Osterøy kyrkjeleg fellesråd for 2020


Årsmeldinga for fellesrådet for 2020 viser litt av konsekvensane av korona-pandemien her på Osterøy. Her kan du studere kyrkje-statistikken og få innsikt i noko av det vi gjorde.

Les mer

 
 

Påskebopdskapen i tekst

Sokneprest Jørgen Grimelid har skrevet påskepreik til dei fleste heilagdagane i påska. Dei kan du lese her. Påskebodskapen er den same, sjø...

Les mer

 

Siste utgave av Kyrkjehelsing

Her kan du lese Kyrkjehelsing nr 2/2021, digitalt. Denne påska kan vi by på tre musikalske opplevingar. Palmesøndag er det konsert i Hamre ...

Les mer

 

Soknepreststillingen for Hamre og Hosanger er lyst ut

Sokneråda i Hamre og Hosanger blei for kort tid sidan gjort kjend med at bispekontoret ville lyse ut soknepreststillingen. NY søknadsfrist ...

Les mer

 

Offentleg søkjarliste Kyrkjeverje Osterøy

Vår noverande kyrkjeverje pensjonerer seg frå 1. september, og Osterøy kyrkjeleg fellesråd lyste ut stillingen med søknadsfrist 31. mar...

Les mer

 

Koronareglane i kyrkjene frå 23.februar 2021

Gudstenester er avlyst. Gravferd i kyrkene kan samle opptil 50 personar, om vi kan halda to meter avstand til andre enn dei frå same hussta...

Les mer

 

Konfirmasjonsdatoar i 2021 - 2024

Etter råd frå biskopane, og utsiktene til vaksinering for Covid-19, så utsett vi konfirmasjonane til månadsskiftet august/september i år. S...

Les mer

 

Aktivitet for barn/familie

Her kan du finne ting å gjere eller sjå på saman med barna. Babysong, småbarnsong og aktivitetar til høgtidene. Fleire lokale innslag og ti...

Les mer

 

Babysong

BABYSONG starta opp igjen i slutten av januar

Les mer