AVLYSING grunna KORONA-viruset


Kyrkjekontoret vil vere delvis ope. Kontakt tilsette på mobilnummeret. Du finn oss her på heimesida: WWW.OSTEROY.KYRKJA.NO  

Les mer

 

Menigheten

AVLYSING grunna KORONA-viruset


Kyrkjekontoret vil vere delvis ope. Kontakt tilsette på mobilnummeret. Du finn oss her på heimesida: WWW.OSTEROY.KYRKJA.NO  

Les mer

 

Fasteaksjonen 2020


Fasteaksjonen er ein årleg innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp, der konfirmantane går med bøsser ein dag i mars. Aksjonen er i år digital, grunna koronaviruset. Nokre sokneråd har oppretta slik innsamling på nett. her er lenke til desse - på Face...

Les mer

 

Menigheten

Fasteaksjonen 2020


Fasteaksjonen er ein årleg innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp, der konfirmantane går med bøsser ein dag i mars. Aksjonen er i år digital, grunna koronaviruset. Nokre sokneråd har oppretta slik innsamling på nett. her er lenke til desse - på Facebook. Støtt Fasteaksjopnen

Les mer

 

Aktivitet for barn/familie


Sidan trusopplæringstilboda våre er stengt ned, kan du her finne ting å gjere eller sjå på saman med barna. Fleire tilbod frå oss og frå Den norske kyrkja sentralt blir lagt ut her.

Les mer

 

Menigheten

Aktivitet for barn/familie


Sidan trusopplæringstilboda våre er stengt ned, kan du her finne ting å gjere eller sjå på saman med barna. Fleire tilbod frå oss og frå Den norske kyrkja sentralt blir lagt ut her.

Les mer

 
 

Konfirmasjon utsett til september

Konfirmasjonsgudstenestene vil tidlegast kunne haldast første helga i september. På Osterøy vil det bli konfirmasjon i alle fem kyrkjene. V...

Les mer

 

Temakroken

I Temakroken vil vi legge ut tekstar frå foredrag, bibeltimar og aktuelle teologiske artiklar.

Les mer

 

Kyrkjehelsing nr 2/2020

Kyrkjehelsing kjem ut med 5 nummer i året. Dette er andre bladet i år, og kjem ut 26. mars. Bladet bllr til i samarbeid med dei andre sokna...

Les mer

 

Babysong

Du og barnet ditt er velkomne til BABYSONG onsdagar kl. 12.00 - 13.30

Les mer

 

Småbarnsong i kyrkjesenteret i Lonevåg

Tilbod til 3 - 5-åringar

Les mer

 

Gjerstad kyrkje 150 år i 2020

Gjerstad kyrkje feirar 150-årsjubileum i 2020. Seint på hausten 1870 blei kyrkja innvigd.  Det har vore kyrkje på Gjerstad sidan mello...

Les mer

 

Utsatt: Bibeltimer om evangelistene

Desse bibeltimane blir sett opp igjen når vi kan samlast igjen! Presten Jørgen Grimelid vil dela sin kunnskap om Matteus, Markus, Luka...

Les mer

 

Andakter og preiketekstar

I den tida kyrkjedøre er stengd vil vi her legge ut både andakter og preiketekstar for søndagane framover, som du kan lese. Vi vil også leg...

Les mer