Påmelding til konfirmantåret 2022-2023


No kan du melde deg opp til konfirmantundervisning for skuleåret som kjem og konfirmasjon til våren 2023. Alle døypte, som er fødde i 2008 og busett på Osterøy, får brev med invitasjon til konfirmantpåmelding i mai. Ver raskt ute med å melde deg på....

Les mer

 

Menigheten

Påmelding til konfirmantåret 2022-2023


No kan du melde deg opp til konfirmantundervisning for skuleåret som kjem og konfirmasjon til våren 2023. Alle døypte, som er fødde i 2008 og busett på Osterøy, får brev med invitasjon til konfirmantpåmelding i mai. Ver raskt ute med å melde deg på. Konfirmantavgift: kr. 950,- Evt. leir kjem i tillegg.

Les mer

 

Kulturminneregistrering av Hamre kyrkje


3 studentar frå Høgskulen på Vestlandet har i vinter laga ein digital 3D-modell av Hamre kyrkje. Dei gjekk på linja landmåling og eigedomsdesign og har hatt dette som bacheloroppgåve. Som hjelpemidlar har dei nytta laserskanning og fotogrammetri (bi...

Les mer

 

Menigheten

Kulturminneregistrering av Hamre kyrkje


3 studentar frå Høgskulen på Vestlandet har i vinter laga ein digital 3D-modell av Hamre kyrkje. Dei gjekk på linja landmåling og eigedomsdesign og har hatt dette som bacheloroppgåve. Som hjelpemidlar har dei nytta laserskanning og fotogrammetri (bilder) og laga ein detaljert digital 3D-modell av målingane.   Du kan sjå dette ved å klikka deg inn på lenkjene under: 

Les mer

 

Utlysning av midlar i felleslegatet for Hosanger sokn


Utlysning av midlar i felleslegatet for Hosanger sokn

Les mer

 

Menigheten

Utlysning av midlar i felleslegatet for Hosanger sokn


Utlysning av midlar i felleslegatet for Hosanger sokn

Les mer

 
 

Kyrkjehelsing nr 2 i 2022

Her kan du lese den siste utgåva av Kyrkjehelsing: 

Les mer

 

Utlysning av midlar i felleslegatet for Hosanger sokn

Utlysning av midlar i felleslegatet for Hosanger sokn

Les mer

 

Påmelding til konfirmantåret 2022-2023

No kan du melde deg opp til konfirmantundervisning for skuleåret som kjem og konfirmasjon til våren 2023. Alle døypte, som er fødde i 2008 ...

Les mer

 

Ferievikarar på kyrkjegardane på Osterøy

Vi er så heldige at vi har fått på plass to damer som skal hjelpe oss i sommar med å klippa graset på dei 8 kyrkjegardane vi har her på Ost...

Les mer

 

Høge straumutgifter - sparetiltak ved kyrkjene

Du vil alltid få ein varm velkomst i kyrkjene våre, men på grunn av svært høge straumutgifter vert det litt lågare brukstemperatur ei tid f...

Les mer

 

Haus 50-årskonfirmantar - påmelding

Haus sokneråd inviterer alle som blei konfirmert for 50 år sidan (gjeld kullet som var konfirmert i 1972) til gudsteneste søndag 4. septemb...

Les mer

 

Steinaltaret i Hamre kyrkje

No er steinaltaret i Hamre kyrkje blitt synleg. Steinaltaret skal stamme frå middelaldaren ( truleg omkring 1200-talet). Det har vore dekka...

Les mer

 

Gjerstad 50-årskonfirmantar - påmelding

Gjerstad sokneråd inviterer alle som blei konfirmert for 50 år sidan (gjeld 1972- kullet) til gudsteneste og fest søndag 9.oktober 2022. He...

Les mer