Tårnagenthelg Spesial 2020


SUKSESS: TÅRNAGENTHELG SPESIAL blei arrangert for første gong laurdag 9. mai! Vanleg tårnagenthelg i Gjerstad- og Hamre kyrkje blei avlyst p.g.a. smittefare, men Tårnagenthelg Spesial blei gjennomført utan samling inne i kyrkja. Tårnagentar ...

Les mer

 

Menigheten

Tårnagenthelg Spesial 2020


SUKSESS: TÅRNAGENTHELG SPESIAL blei arrangert for første gong laurdag 9. mai! Vanleg tårnagenthelg i Gjerstad- og Hamre kyrkje blei avlyst p.g.a. smittefare, men Tårnagenthelg Spesial blei gjennomført utan samling inne i kyrkja. Tårnagentar brukar hovudet og hjartet når dei er på oppdrag. Bileta kan du sjå her.

Les mer

 

Konfirmant i 2021? Påmelding her


Her finn du påmeldingsskjema for dei som vil konfirmere seg til neste år. Vi har lagt ut litt informasjon på nettsida, som du kan sjå på. Det er og sent ut brev frå Den norske kyrkja etter påske i år, som seier litt om kva det betyr å konfirmere seg...

Les mer

 

Menigheten

Konfirmant i 2021? Påmelding her


Her finn du påmeldingsskjema for dei som vil konfirmere seg til neste år. Vi har lagt ut litt informasjon på nettsida, som du kan sjå på. Det er og sent ut brev frå Den norske kyrkja etter påske i år, som seier litt om kva det betyr å konfirmere seg. Vi er klar til å ta imot deg! 

Les mer

 
 

Babysong på nett frå Gjerstad kyrkje

Her kan vi presentere Babysong frå kyrkjene på Osterøy, i tre delar. Dermed kan ein sjå og delta i songen i heimane. Ein kan og sjå og høyr...

Les mer

 

Alle gudstenestene frå Osterøy samlet

Du kan enno sjå påskegudstenestene frå Osterøy på nett. Her er dei samla, så du lett kan finne dei. 

Les mer

 

Temakroken med preiketekstar

I Temakroken vil vi legge ut tekstar frå foredrag, bibeltimar og aktuelle teologiske artiklar. Nå når kyrkjene er stengde, vil vi her og le...

Les mer

 

Konfirmasjon 12. og 13. og 20. sept. 2020

Datoane er no klar for desse kyrkjene: Bruvik kyrkje: søndag 20.sept. kl. 11.00 Gjerstad kyrkje lørdag 12.sept. kl. 10.00 0g kl. 12....

Les mer

 

Aktivitet for barn/familie

Her kan du finne ting å gjere eller sjå på saman med barna. Babysong, småbarnsong og aktivitetar til høgtidene. Fleire tilbod frå oss og fr...

Les mer

 

Kyrkjehelsing nr 2/2020

Kyrkjehelsing kjem ut med 5 nummer i året. Dette er andre bladet i år, og kjem ut 26. mars. Bladet bllr til i samarbeid med dei andre sokna...

Les mer

 

Gjerstad kyrkje 150 år i 2020

Gjerstad kyrkje feirar 150-årsjubileum i 2020. Seint på hausten 1870 blei kyrkja innvigd.  Det har vore kyrkje på Gjerstad sidan mello...

Les mer

 

Andakter

I den tida kyrkjedøra er stengd vil vi her legge ut både andakter og preiketekstar for søndagane framover, som du kan lese. 

Les mer