Kode B for 5.kl. fredag 28. januar


Ein kjekk dag i Haus kyrkjelydshus for 5.klassingar.

Les mer

 

Menigheten

Kode B for 5.kl. fredag 28. januar


Ein kjekk dag i Haus kyrkjelydshus for 5.klassingar.

Les mer

 

Babysong


BABYSONG (januar - juni)

Les mer

 

Menigheten

Babysong


BABYSONG (januar - juni)

Les mer

 

Sommarjobb på Osterøy?


Treng du sommarjobb?  Kyrkjene på Osterøy treng nokon som kan slå graset på kyrkjegardane våre. Kan dette vere noko for deg? 

Les mer

 

Menigheten

Sommarjobb på Osterøy?


Treng du sommarjobb?  Kyrkjene på Osterøy treng nokon som kan slå graset på kyrkjegardane våre. Kan dette vere noko for deg? 

Les mer

 
 

Sommarjobb på Osterøy?

Treng du sommarjobb?  Kyrkjene på Osterøy treng nokon som kan slå graset på kyrkjegardane våre. Kan dette vere noko for deg? 

Les mer

 

Ny smittevernleiar for kyrkjene på Osterøy

Slik er dei nye smittevernreglane for kyrkjene på Osterøy f.o.m. 15.12.21.

Les mer

 

Tilbod om trusopplæring til ikkje-døypte barn

Mange spør etter korleis dei skal få invitasjon til - og kunne ta del i tilbod for barn i kyrkjene på Osterøy, utan at barnet er døypt. Sva...

Les mer

 

Steinaltaret i Hamre kyrkje

No er steinaltaret i Hamre kyrkje blitt synleg. Steinaltaret skal stamme frå middelaldaren ( truleg omkring 1200-talet). Det har vore dekka...

Les mer

 

Småbarnsong

Tilbod til 3 - 5-åringar med oppstart etter jul 1. februar

Les mer

 

Bilete frå Hamre kyrkje

Her finn du ein biletserie frå Hamre kyrkje. Det er den kyrkja folket på Osterøy er mest stolte over, og som har blitt ein turistattraksjon...

Les mer

 

Siste utgave av Kyrkjehelsing

No kan du lese Kyrkjehelsing nr 5/2021, digitalt. Juleutgåve!

Les mer

 

Smittevernreglar frå 22. juni 2021

No kan vi bruke anna kvar benk i kyrkjene og sitje med berre ein meters avstand, om ein ikkje er i same kohort. Heilt til det kjem nye regl...

Les mer