Siste utgave av Kyrkjehelsing


Her kan du lese Kyrkjehelsing nr 3/2021, digitalt. Sommeren står for døra, og biskopen har reist igjen. Du finn meir informasjon om visitasen og aktivitetar i bladet og her på sida.

Les mer

 

Menigheten

Siste utgave av Kyrkjehelsing


Her kan du lese Kyrkjehelsing nr 3/2021, digitalt. Sommeren står for døra, og biskopen har reist igjen. Du finn meir informasjon om visitasen og aktivitetar i bladet og her på sida.

Les mer

 

Heilt førsteklasses!


For 1.kl.  søndag 15. august

Les mer

 

Menigheten

Heilt førsteklasses!


For 1.kl.  søndag 15. august

Les mer

 
 

Steinaltaret i Hamre kyrkje

No er steinaltaret i Hamre kyrkje blitt synleg. Steinaltaret skal stamme frå middelaldaren ( truleg omkring 1200-talet). Det har vore dekka...

Les mer

 

Gjerstad 50-årskonfirmantar - påmelding

Gjerstad sokneråd inviterer alle som blei konfirmert for 50 år sidan (gjeld kulla i 1970 og 1971) til gudsteneste og fest søndag 10.oktober...

Les mer

 

Småbarnsong

Tilbod til 3 - 5-åringar med oppstart 7.september

Les mer

 

Bilete frå Hamre kyrkje

Her finn du ein biletserie frå Hamre kyrkje. Det er den kyrkja folket på Osterøy er mest stolte over, og som har blitt ein turistattraksjon...

Les mer

 

Smittevernreglar frå 22. juni 2021

No kan vi bruke anna kvar benk i kyrkjene og sitje med berre ein meters avstand, om ein ikkje er i same kohort. Heilt til det kjem nye regl...

Les mer

 

Påmelding til konfirmantåret 2021-2022

No kan du melde deg opp til konfirmantundervisning for skuleåret som kjem og konfirmasjon til våren 2022. Alle døypte, som er fødd i 2007 o...

Les mer

 

Linda Gripsgård Lunga blir ny kyrkjeverje

Vår noverande kyrkjeverje pensjonerer seg frå 1. september, og Osterøy kyrkjeleg fellesråd lyste ut stillingen med søknadsfrist 31. mar...

Les mer

 

Konfirmasjonsdatoar i 2021 - 2024

Etter råd frå biskopane, og utsiktene til vaksinering for Covid-19, så utsett vi konfirmasjonane til månadsskiftet august/september i år. S...

Les mer