Kyrkjehelsing nr 4


Kyrkjehelsing nr 4 er no klart. I dette bladet kan du mellom anna lese om avslutningspreike av Halvor Nordhaug og utdeling av 4 årsbok.  Har du tips til saker, skriv meir enn gjerne til post@osteroykyrkja.no

Les mer

 

Menigheten

Kyrkjehelsing nr 4


Kyrkjehelsing nr 4 er no klart. I dette bladet kan du mellom anna lese om avslutningspreike av Halvor Nordhaug og utdeling av 4 årsbok.  Har du tips til saker, skriv meir enn gjerne til post@osteroykyrkja.no

Les mer

 

Konfirmasjonsdatoar 2023


Tidspunkt for konfirmasjonsgudstenestene neste år:

Les mer

 

Menigheten

Konfirmasjonsdatoar 2023


Tidspunkt for konfirmasjonsgudstenestene neste år:

Les mer

 
 

Stenging av vatn på kyrkjegardane

Stenging av vatnkranane på kyrkjegardane før frosten kjem! 

Les mer

 

Kulturminneregistrering av Hamre kyrkje

3 studentar frå Høgskulen på Vestlandet har i vinter laga ein digital 3D-modell av Hamre kyrkje. Dei gjekk på linja landmåling og eigedomsd...

Les mer

 

Påmelding til konfirmantåret 2022-2023

No kan du melde deg opp til konfirmantundervisning for skuleåret som kjem og konfirmasjon til våren 2023. Alle døypte, som er fødde i 2008 ...

Les mer

 

Høge straumutgifter - sparetiltak ved kyrkjene

Du vil alltid få ein varm velkomst i kyrkjene våre, men på grunn av svært høge straumutgifter vert det litt lågare brukstemperatur ei tid f...

Les mer

 

Babysong

BABYSONG onsdagar kl.12 i biblioteket (Lonevåg) 

Les mer

 

Lys Vaken i 2 kyrkjer

For 5.klasse/-trinn

Les mer

 

Småbarnsong i kyrkjesenteret i Lonevåg

Tilbod til 3 - 5-åringar

Les mer