4-årsbok


Det er stas å få si eiga bok. Velkommen til samlingsstund og utdeling av 4-årsbok i kyrkjene våre!  

Les mer

 

Menigheten

4-årsbok


Det er stas å få si eiga bok. Velkommen til samlingsstund og utdeling av 4-årsbok i kyrkjene våre!  

Les mer

 

Kyrkjehelsing nr 3


Kyrkjehelsing nr 3 er no klart. I dette bladet kan du mellom anna lese om kantor Ivar Mæland, gudsteneste i fri flyt og laurdagstreff ved Hamre kyrkje. Har du tips til saker, skriv meir enn gjerne til post@osteroykyrkja.no

Les mer

 

Menigheten

Kyrkjehelsing nr 3


Kyrkjehelsing nr 3 er no klart. I dette bladet kan du mellom anna lese om kantor Ivar Mæland, gudsteneste i fri flyt og laurdagstreff ved Hamre kyrkje. Har du tips til saker, skriv meir enn gjerne til post@osteroykyrkja.no

Les mer

 

Konfirmasjonsdatoar 2023


Tidspunkt for konfirmasjonsgudstenestene neste år:

Les mer

 

Menigheten

Konfirmasjonsdatoar 2023


Tidspunkt for konfirmasjonsgudstenestene neste år:

Les mer

 
 

Stenging av vatn på kyrkjegardane

Stenging av vatnkranane på kyrkjegardane før frosten kjem! 

Les mer

 

Nye medarbeidarar på Osterøy kyrkjekontor

Mandag 15.august får vi to nye  medarbeidarar på kontoret. Bjarte Aarland skal jobba med konfirmantar og Ingveig Alida Larsson vert prosjek...

Les mer

 

Kulturminneregistrering av Hamre kyrkje

3 studentar frå Høgskulen på Vestlandet har i vinter laga ein digital 3D-modell av Hamre kyrkje. Dei gjekk på linja landmåling og eigedomsd...

Les mer

 

Påmelding til konfirmantåret 2022-2023

No kan du melde deg opp til konfirmantundervisning for skuleåret som kjem og konfirmasjon til våren 2023. Alle døypte, som er fødde i 2008 ...

Les mer

 

Høge straumutgifter - sparetiltak ved kyrkjene

Du vil alltid få ein varm velkomst i kyrkjene våre, men på grunn av svært høge straumutgifter vert det litt lågare brukstemperatur ei tid f...

Les mer

 

Gjerstad 50-årskonfirmantar - påmelding

Gjerstad sokneråd inviterer alle som blei konfirmert for 50 år sidan (gjeld 1972- kullet) til gudsteneste og fest søndag 9.oktober 2022. He...

Les mer

 

Babysong

BABYSONG startar onsdag 24. august

Les mer

 

Småbarnsong i kyrkjesenteret i Lonevåg

Tilbod til 3 - 5-åringar

Les mer