Sokna våre


Det er fem sokn på Osterøy. Alle har si eiga kyrkje. 

Under dei ulike fanene finn du meir informasjon om kvar enkelt sokn. Her vil du og finne litt om kyrkja og sokna si historie..