LEDIG STILLING SOM SEKRETÆR/KONSULENT


Ledig fast stilling: 

Sekretær/konsulent 50%

Osterøy kyrkjeleg fellesråd søkjer sekretær/konsulent til kyrkjekontoret for sokna på Osterøy. 

Arbeidsstad: Lonevåg. 

Søknadsfrist: 13.12.2021

Søknad sendes på e-post til: linda.gripsgard.lunga@osteroykyrkja.no

 

Arbeidsoppgåver

 • Kontakt med publikum gjennom ekspedisjon og telefonservice.
 • Ansvar for kontormessige rutiner, som postteneste og bestilling av rekvisita.
 • Ansvar for kunngjeringar og informasjon om gudstenester og sokna sine aktivitetar.
 • Vere kontakt mellom sokneråda og staben.  
 • Administrere utleige av kyrkjene og møtelokale.
 • Føring av kyrkjebøker etter avtale.  
 • Sekretærarbeid knytt til kyrkjelege handlingar.
 • Bidra til å løyse fellesoppgåver for å skapa eit godt arbeidsmiljø.

 

Kvalifikasjoner

 • Må ha god kunnskap om, og erfaring med, bruk av PC som arbeidsverktøy.
 • Ønskeleg med utdanning innan kontor-/administrasjon og gjerne erfaring med kyrkjelege fagprogram.
 • Relevant erfaring kan kompensera for manglande utdanning.

 

Personlege eigenskapar

 • Serviceinnstilt, og villig til å yte litt ekstra.
 • Systematisk, ordenssans og evne til samarbeid.
 • Fleksibel og villig til å omstille seg.
 • Personlege eigenskapar blir vektlagd.

 

Vi tilbyr

 • Ei variert stilling med mange viktige oppgåver i eit godt arbeidsmiljø.
 • Løn etter formelle kvalifikasjonar.
 • Pensjonsordning gjennom KLP.
 • Lyse og romslige kontorlokaler.

 

Anna

Det er krav  om medlemsskap i Den norske kyrkja.

Organisatoriske endringar kan medføre ei auke i stillinga på eit seinare tidspunkt.

 

Adresse arbeidsstad:

Kyrkjekontoret på Lonevåg

Lonevågen 5

5282 Lonevåg

 

Kontaktinformasjon:

Kyrkjeverje Linda Gripsgård Lunga

Mobil 90 60 48 90

 

 

 

 

 


 

Tilbake