Utlysning av midlar i felleslegatet for Hosanger sokn


Utlysning av midlar i felleslegatet for Hosanger sokn

 

 

No kan du søkje om midlar frå felleslegatet for Hosanger sokn. Legatmidlar kan søkjast av enkeltpersonar og familiar sovel som av lag, grupper, organisasjonar og institusjonar.

Legatet sitt føremål er å gje stønad til barn og unge, familiar og eldre.

Søknadsfrist er 1.juli 2022. Svar på søknad innan 30.august 2022.

Styret er ansvarleg for utlysning og tildeling av midler.

Søknaden  kan  du sende på e-post: post@osteroykyrkja.no merk Søknad Hosangerlegatet.

Tilbake