Kulturminneregistrering av Hamre kyrkje


3 studentar frå Høgskulen på Vestlandet har i vinter laga ein digital 3D-modell av Hamre kyrkje. Dei gjekk på linja landmåling og eigedomsdesign og har hatt dette som bacheloroppgåve. Som hjelpemidlar har dei nytta laserskanning og fotogrammetri (bilder) og laga ein detaljert digital 3D-modell av målingane. 

 Du kan sjå dette ved å klikka deg inn på lenkjene under: 

Tilbake