Opningstider på kyrkjekontoret


Felles kontor for alle kyrkjelydane på Osterøy.
Adresse: Lonevågen 5, 5282 Lonevåg. Kontoret ligg i 3. etasje over Biblioteket.

Kontoret er vanlegvis ope mandag - fredag, 8.30 - 14.30. I sommar vert det litt mindre bemanning på kontoret, men du kan nå oss på telefon. Hovednumra våre er 56 19 22 80 og 56 19 22 86

 

Torsdag kl. 10.00 - 11.30 har me stabsmøte, då tek me ikkje telefonen. 

Det er postkasse ved inngongen som ein kan nytte, om det ikkje er folk inne. Den finn du nede ved inngangspartiet 1. etasje.

Tilbake